Personal

Dr. Ana PAVEL, CSIII

Colectiv Studii de impact

Bianca Pavel este angajată ca cercetător științific III în biologie, specializată pe organisme bentice marine și de apă dulce, în Laboratorul de Studii de Impact al GeoEcoMar sucursala Constanța. Și-a început activitatea ca voluntar în 2009, când era încă masterand, iar în 2010 a fost angajată ca tehnician, ulterior promovând.

În 2008 a absolvit Facultatea de Științe Naturale și Agricole, specializarea Biologie, la Universitatea Ovidius și apoi a urmat masteratul „Conservarea biodiversității” la aceeași facultate din Constanța. În 2012 s-a înscris la doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Școala Doctorală de Inginerie, domeniul Inginerie Industrială, iar în decembrie 2017 a susținut teza de doctorat cu titlul „ Analiza ecosistemelor acvatice ale principalelor lacuri din Delta Dunării în vederea exploatării pescărești”, având ca conducător de doctorat prof. Dr. Ing. Neculai Patriche. În 2018 a absolvit prima ediție a Advanced Master in Sustainable Blue Growth organizat în comun de Universitatea din Trieste și Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), iar în iunie 2019 a fost invitată  să țină prelegerea de prezentare pentru studenți pentru cea de a doua ediție, dar și la studenții de la Școala de vară organizată de OGS, privind economia albastră durabilă în regiunea euro-mediteraneeană. În 2019 a primit premiul Danubius Young Scientist 2019 pentru România – oferit de Institutul pentru Regiunea Dunării și Europa Centrală (IDM) și Ministerul Educației, Științei și Cercetării din Austria (BMBWF) – pentru contribuția sa în promovarea profilului științific din regiunea Dunării și pentru implicarea sa în abordarea științifică a problemelor și întrebărilor multiple legate în special de regiunea Dunării.

 • Begun, A. Teaca, M. Muresan, D. Vasiliu, D. Secrieru, B. Pavel 2018 – Environmental assessment of 2 MPAs from the Romanian Black Sea Coast, Journal of Environmental Protection and Ecology Volume 19, Issue 2, Pages 573-582. Impact factor 0.775
 • Pavel Ana Bianca, Dutu Laura, Patriche Neculai 2017, The Benthic Fauna Associations From The Meanders Area Of Danube – Saint George Branch, In The Period 2016 – 2017, Geoecomarina. vol 23, 2017
 • Irina Catianis, D. Secrieru, I. Pojar, D. Grosu, A. Scrieciu, B. Pavel, D. Vasiliu, 2017, Water Quality, Sediment Characteristics and Benthic Status of the Razim – Sinoie Lagoon System, Romania, Open Geosciences De Gruyter 10 p. 12-33, https://doi.org/10.1515/geo-2018-0002, Impact factor 0,475
 • van de Velde, S., Jorissen, E. L., Neubauer, T. A., Radan, S., Pavel, A. B., Stoica, M., Van Baak, C. G. C., Martínez Gándara, A., Popa, L., de Stigter, H., Abels, H. A., Krijgsman, W., and Wesselingh, F. P. – A conservation palaeobiological approach to assess faunal response of threatened biota under natural and anthropogenic environmental change, Biogeosciences,  https://doi.org/10.5194/bg-2019-6, 2019,
 • Stanescu Ion, Brustur Titus, Briceag Andrei, Pavel Ana-Bianca, Menabit Selma, 2019, Considerations On Water Quality, Benthic Fauna And Sediment Distribution Of The Romanian Black Sea Coastal Lakes, 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference S G E M 2 0 1 9 Conference Proceedings Volume 19 Science And Technologies In Geology, Exploration And Mining Issue 1.1 Geology Applied And Environmental Geophysics 30 June–6 July , 2019 Albena,  Bulgaria, ISBN 978-619-7408-76-8
 • Gogaladze Aleksandre, Raes Niels, Biesmeijer Koos, Ionescu Camelia, Pavel Bianca, Son Mikhail O., Gozak Natalia, Anistratenko Vitaliy, Wesselingh Frank P., 2019, Social network analysis and the implications for Pontocaspian biodiversity conservation in Romania and Ukraine: A comparative study, PLOS ONE, doi: https://doi.org/10.1101/740084, in press.
 • Pavel Ana Bianca, Menabit Selma, Skolka Marius, Lupascu Naliana, Pop Cornel, Opreanu Gicu, Stanescu Ion, Scrieciu Albert, 2019 – New Data Regarding The Presence Of The Two Insect Larvae Species Gomphus (Stylurus) Flavipes Charpentier, 1825 (Odonata) And Palingenia Longicauda Olivier, 1791 (Ephemeroptera) Species From The Lower Danube Sector (River), Geoecomarina Nr 25.
 • Pavel Ana Bianca, Menabit Selma, Mînzalǎ Diana, Lupașcu Naliana, Pop Ioan Cornel, Catianis Irina, 2019 – Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Musura Bay and Sakhalin Area, Geoecomarina nr 25.
 • PN Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervențiile antropice asupra Deltei Dunării și zonei litorale și posibilități de reabilitare a mediului înconjurător.
 • PN Elaborarea hărților naționale tematice (geologice/geofizice/biologice) scara 1:50.000 ale platoului continental românesc al Mării Negre.
 • PN Cercetări multidisciplinare în scopul îmbunătățirii cunoașterii interacțiunii dintre schimbările climatice și presiunile antropice și efectelor acesteia aupra ecosistemelui Mării Negre.
 • PN Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro – morofologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncta cheie din cuprinsul arealelor deltaice.
 • PN Dezvoltarea unui management integrat pentru zonele pilot dein sectorul românesc al Dunării, influențate de schimbările climatice și intervențile antropice, prin aplicarea unor metodologii complexe de investigare (geofizice, teledetecție, sedimentologice, morfologice, biologice).
 • PN Cercetări geolgice, geochimice și sedimentologice pentru evaluarea influenței factorilor naturali și antropici asupra calității apei, faunei bentale și distribuției sedimentelor din lacurile litorale, în vederea gestionării durabile a resurselor lor naturale.
 • POIM Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+: 123322
 • Contract procurement of consulting services on environmental issues in the project Interreg DanubeSediment.
 • Contract ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti – EMEPRL: Social – Economic Baseline Information for NEPTUN DEEP EIA PROJECT.

Pin It on Pinterest