Personal

Dumitru Grosu este inginer ecolog care efectuează o serie de lucrări de teren din punct de vedere hidrologic, geologic și ecologic, inclusiv investigații, testări, monitorizări și lucrări tehnice și de laborator, cu privire la studii și investigații acvatice în râuri, lacuri și zone costiere adiacente, contribuind prin colectarea de date și probe de mediu referitoare la calitatea apei și sedimentelor (evaluarea contaminanților), inclusiv prelucrarea datelor și interpretările rezultatelor. Este implicat într-o serie de proiecte naționale și internaționale.

  • Catianis I., Vasiliu D., Constantinescu A.M., Pojar I., Grosu D. (2019) – Water quality assessment in a river-sea transition zone. Recent results from distinct aquatic environments of the Danube Delta Biosphere Reserve area, Romania, Geo-Eco-Marina, 25, 99-117.
  • Catianis I., Pojar I., Grosu D., Pavel A. B. (2019) – Investigation of the surface water quality parameters in the predeltaic area of the Danube Delta in 2017. Study case: Somova-Parcheș aquatic complex lakes, Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 139-146.
  • Catianis I., Rădan S., Grosu D., Pojar I., Scrieciu A., Pavel A. B.   (2016) – Basic data concerning the water quality and recent sedimentation in abandoned channels located within the Danube Delta – Sf. Gheorghe Arm, Conference Proceedings Book of the3rd International Conference on “Water resources and wetlands” 228-235.
  • Rădan S.-C., Rădan S., Catianis I., Grosu D., Scrieciu A.,  Pojar I. (2016) – An environmental magneto-lithogenetic study in the lakes of the Gorgova − Uzlina Depression (Danube Delta, Romania). I. Insights from short sediment cores, GeoEco-Marina, 22, 51-74.
  • Rădan S.-C., Rădan S., Catianis I., Grosu D., Pojar I., Scrieciu A. (2016) – An environmental magneto-lithogenetic study in the lakes of the Gorgova − Uzlina Depression (Danube Delta, Romania). II. Insights from surficial sediments, GeoEco-Marina, 22, 75-107.
  • Program naţional – PN 19 20 02 03 – Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice Participant.
  • Proiect Național – PN 19 20 04 02 – Cercetări geologice, geochimice şi sedimentologice pentru evaluarea influenţei factorilor naturali şi antropici asupra calităţii apei, faunei bentale şi distribuţiei sedimentelor din lacurile litorale, în vederea gestionării durabile a resurselor lor naturale – Participant.
  • Proiect Național – PN 19 20 04 01 – Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervenţiile antropicie asupra Deltei Dunării şi zonei litorale şi posibilităţi de reabilitare a mediului înconjurător – Participant.

Pin It on Pinterest