Personal

Eliza Anton este geolog cu peste 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării zăcămintelor de hidrocarburi din Platforma Continentală a Mării Negre (teritoriul românesc), din Platforma Moesică de Est și din Depresiunea Getică.

A absolvit Facultatea de Geologie și Geofizică (Universitatea din București) în 2011, secția Geologie. În 2013, a absolvit masterul „Geo-Biologie Aplicată în Conservarea Patrimoniului Natural și Cultural”, ce urmărește aprofundarea teoretică și practică a problematicii specifice domeniului conservării patrimoniului natural și cultural, cu aplicații speciale în ariile protejate.

Din 2014 a continuat pregătirea profesională în cadrul unui program de doctorat cu tema: „Analiza integrată a datelor de carotaj, petrofizică și seismică pentru definirea modelelor de rezervor din Platoul Continental Românesc (Vest Marea Neagră)”, fiind în curs de finalizare.

Din iunie 2019 este în cadrul GeoEcoMar în proiectul de cercetare “FLUVIMAR” (proiect de cercetare de excelență, în sisteme fluviu-deltă-mare, pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global).

  • Anton M.E., Munteanu I., Dinu C., Melinte-Dobrinescu M.C., 2019. Litho- and biostratigraphy of the Eocene deposits from Histria Basin, Northern Edge (Western Black Sea), GeoEcoMarina, vol. 25, Bucharest, Romania (in press)
  • Anton, M.E., Melinte-Dobrinescu M.C., 2019. Biostratigraphy of the Istria Basin (NW Black Sea shelf) based on calcareous nannofossils
  • Anton M.E, Sbingu R.E., Valencia E.E, Contreras D.R., Cretu C.A., 2016. Geological Model of Hydrocarbon Reservoirs from Histria Basin (Western Black Sea, Romania) in AAPG Europe Conference, 19-20 May 2016, Bucharest, Romania, Abstract Book
  • Valencia E.E, Anton M.E., Sbingu R.E., Cretu C.A., Tudose C., 2016. Stratigraphic controls on the distribution of Hydrocarbon Accumulations in Eocene Sediments – Sinoe Field, Histria Depression, Romanian Western Black Sea, in AAPG Europe Conference, 19-20 May 2016, Bucharest, Romania, Abstract Book
  • FLUVIMAR (Proiect de cercetare de excelență, în sisteme fluviu-deltă-mare, pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global)

Pin It on Pinterest