Personal

Ion STANESCU, CSIII

Colectiv Studii de impact

Ion Stănescu este geolog, angajat al GeoEcoMar, în prezent coordonând activitatea Colectivului Studii de impact. A avut activități de cercetare privind evoluția morfosedimentologică, geoecologică și estimarea poluării antropice pe întregul traseu al Fluviului Dunărea, în calitate de participant sau responsabil expediţie. A participat la elaborarea studiului interdisciplinar al ecosistemelor semiînchise (lacuri alpine și vulcanice) în vederea stabilirii nivelului de referinţă pentru aprecierea impactului factorului antropic. A elaborat studii privind evaluarea impactului asupra mediului al lucrărilor de prospecțiune seismică 3D și foraje pentru hidrocarburi în platforma continentală a Mării Negre.

  • Stănescu I., Brustur T. – Geologica land ecological characterization of the Techirghiol Lake (SE Romania): state of the art, 18th International multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference Proceedings, volume 18, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, 151-158, ISBN 978-619-7408-35-5, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2018/1.1.
  • Stănescu I., Brustur T., BriceagA., PavelA-B., Menabit S. – Considerations on water quality, benthic fauna and sediment distribution of the romanian Black Sea coastal Lakes, 19th International multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, Conference Proceedings, volume 19, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, 117-124, ISBN 978-619-7408-76-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2019/1.1.
  • Brustur T., Stănescu I., Macaleţ R., Melinte-Dobrinescu C. M. – The mud volcanoes from Berca: a significant geological patrimony site of the Buzau Land Geopark (Romania) – Geoecomarina, nr. 21/2015, 1-22.
  • PN 19 20 04 02: Responsabil proiect: Ion Stănescu: Cercetări geolgice, geochimice și sedimentologice pentru evaluarea influenței factorilor naturali și antropici asupra calității apei, faunei bentale și distribuției sedimentelor din lacurile litorale, în vederea gestionării durabile a resurselor lor naturale.

Pin It on Pinterest