Personal

Irina Catianis este geolog, a cărei atenție specială e îndreptată asupra problemelor legate de mediile acvatice fluvio-deltaice, ecosisteme costiere și alte zone umede. Este implicată în mod continuu în studiile actuale cu privire la interconexiunile dintre procesele antropice, geologice, sedimentare, fizice, chimice, geochimice, hidrografice și biologice în zona de tranziție râu-mare (Delta Dunării și ecosistemele din zona costieră adiacentă).

În prezent este implicată într-o serie de activități precum planificarea și monitorizarea expedițiilor de probare și a studiilor de cercetare pe teren, colectarea datelor și a probelor din anumite perimetre acvatice de cercetare (ex: caracteristicile apei de suprafață, tipul și caracteristicile sedimentelor superficiale și a sedimentelor din carote), procesarea datelor și interpretarea rezultatelor, reprezentarea grafică a distribuției diferiților indicatori și indici fizico-chimici de mediu etc. De-a lungul timpului a fost implicată într-o serie de proiecte de cercetare naționale și internaționale.

  • Catianis I., Secrieru D.,  Pojar I., Grosu D., Scrieciu A., Pavel A.B., Vasiliu D. (2018) – Water Quality, Sediment Characteristics and Benthic Status of the Razim-Sinoie Lagoon System, Romania. Open Geosciences De Gruyter 10, 12-33.
  • Catianis I., Magagnini, Ghedini E., Bettoli D., Gherardi M., Sanibondi P., Ungureanu C., Ulazzi E., Stănică A., Bertoni A. (2018) – Soil-washing and thermal plasma treatment for decontamination of dredged marine sediments from the Midia Port – Romania, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.17, No. 8, pp. 1897-1908.
  • Catianis I., Ungureanu C.†, Magagnini L., Ulazzi E., Campisi T., Stănică (2016) – Environmental impact of the Midia Port – Black Sea (Romania), on the coastal sediment quality, Open Geosciences De Gruyter 8, Issue 1, 174–194.
  • Le Faucheur , Vasiliu D., Catianis I., Zazu M., Dranguet P., Beauvais-Flueck R., Loizeau J.-L., Cosio C., Ungureanu C., Ungureanu V.G. et Slaveykova, V.I. (2016) –  Environmental quality assessment of reservoirs impacted by Hg from chlor-alkali technologies: case study of a recovery, Environmental Science and Pollution Research, 23, Issue 22, 22542-22553.
  • Catianis I., Rădan S., Grosu D. (2013) – Distribution of lithological components of recent sediments from some lakes in the Danube Delta; Environmental significance, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 8, No. 2, 55-68.
  • Program naţional – PN 19 20 02 03 – Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice – Responsabil proiect.
  • Proiect Național – PN 19 20 04 02 – Cercetări geologice, geochimice şi sedimentologice pentru evaluarea influenţei factorilor naturali şi antropici asupra calităţii apei, faunei bentale şi distribuţiei sedimentelor din lacurile litorale, în vederea gestionării durabile a resurselor lor naturale Participant.
  • Proiect Național – PN 19 20 04 01 – Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervenţiile antropicie asupra Deltei Dunării şi zonei litorale şi posibilităţi de reabilitare a mediului înconjurător Participant.

Pin It on Pinterest