Personal

Laura Duțu este geograf, cercetător științific, specialist în geografie, incluzând geomorfologie fluvială, sedimentologie și hidrologie. Studiile sale privesc aspectele de geomorfologie, hidrologie, ecologie și efectele activităților antropice asupra mediului în cadrul sistemelor fluviale, în general, și cele legate de fluviul Dunărea și Delta Dunării în particular. A fost implicată în proiecte de cercetare naționale și internaționale ce priveau probleme legate de morfologie fluvială și dinamică hidro-sedimentară.

  • Tiron Duţu, L., Duţu, F., Secrieru, D., Opreanu, G., 2019. Sediments grain size and geo-chemical interpretation of three successive cutoff meanders of the Danube Delta, Romania. Geochemistry, 79, 399-407.
  • Duţu, F.; Panin, N.; Ion, G.; Tiron Duţu, L. Multibeam Bathymetric Investigations of the Morphology and Associated Bedforms, Sulina Channel, Danube Delta. Geosciences, 8, 7.
  • Panin, N., Tiron Duţu, L., Duţu, F., 2016. The Danube Delta – an Overview if its Holocene Evolution. Méditerranée, 126, 37- 54.
  • Tiron Duţu, L., Provansal, M., Le Coz, J., Duţu, F., 2014. Contrasted sediment processes and morphological adjustments in three successive cutoff meanders of the Danube Delta. Geomorphology, Volume 204, 154-164.
  • Tiron, L. 2010. Delta du Danube – Bras de St. George. Mobilité morphologique et dynamique hydro- sédimentaire depuis 150 ans. Geo-Eco-Marina. Special Publication no. 4, p. 280
  • DELMAR – Evaluarea complexă, calitativă şi cantitativă a modificărilor ecologice determinate de rectificarea meandrelor braţului Sfântu Gheorghe şi elaborarea unui program de măsuri de reabilitare a mediului aflat sub influenţa acestora (Program nucleu, 2016-2017)
  • FLUVIMAR – “Research of excellence in river-delta-sea systems, to highlight regional and global climate changes” (Contract no.8PFE/16.10.2018).
  • GEOBIOECOMAR – Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervenţiile antropice asupra Deltei Dunării şi zonei litorale şi posibilităţi de reabilitare a mediului înconjurător (Programul nucleu, 2019-2022)

Pin It on Pinterest