Personal

Dr. Ing. Habil. Mihaela MELINTE, CSI

Colectiv Geologie și Geoecologie Marină - Oceanografie - Șef colectiv

Geolog – peste 20 de ani de experienţă în (paleo)microbiologie marină (alge calcaroase – nannoplancton); investigaţii de geologie marină şi geoecologie; coordonare proiecte cercetare în domeniul geologiei şi geoecologiei terestre şi marine; conducere de expediţii naţionale si internaţionale in Marea Neagră; conducere de activităti de cartare şi elaborare a hărţilor scara 1:50.000 pentru platoul continental românesc al Mării Negre; reconstituiri climatice şi ambientale pentru intervalul Mesozoic-Tertiar, inclusiv Evenimente Anoxice Globale.

Cercetător invitat la Univ. Bilbao (1998, 2003), Univ. Karlsruhe (1999), Univ. Marsilia şi Montpellier (2009-2012) şi Univ. Beijing (2014). Conducător doctorate în cadrul Şcolii Doctorale de Geologie a Universităţii din Bucureşti. Lucrări publicate: 18 cărţi, lucrări 67 ISI in WOS, 89 lucrări incluse in BDI. Lector invitat la 22 de manifestări ştiinţifice, participare la peste 50 de conferinţe/congrese. Reprezentantă a României in Proiecte IGCP-UNESCO. Hirsch Factor: 23.

  1. Melinte-Dobrinescu, M.C, Suc J.-P., Clauzon, G., Popescu, S.M., Meyer, B., Armijo, R.,  Biltekind, N., Çağatay, N., Ucarkusd, G., Jouannic, G., Fauquette, S., Çakir, Z., 2009. The Messinian Salinity Crisis in the Dardanelles region: Chronostratigraphic constraints. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 278, 24-39.
  2. Melinte-Dobrinescu, M.C., Bernandez, E., Kaiho, K., Lamolda, M.A., 2013. Cretaceous Oceanic Anozic Event 2 in the Arobes section, northern Spain: calcareous nannofossil fluctuations and isotopic events. Geological Society London 382, p. 82-98.
  1. Melinte-Dobrinescu, M., Ion, G., 2013. Emiliania huxleyi fluctuations and associated microalgae in superficial sediments of the Romanian Black Sea shelf. Geo-Eco-Marina 19, 129-135.
  2. Suaria, G., Melinte-Dobrinescu, M.C., Ion, G., Alani, S., 2015. Amount and composition of floating debris in the North-Western Black Sea. Marine Environmental Research 107, 45-49.
  3. Melinte-Dobrinescu, M.C., Brustur, T., Macaleț, R., Jipa, D., Ion, G., Popa, A., Ion, E., Briceag, A., The Geological and Paleontological Heritage and the Potential for the Geotourism Development in the Buzău Land Geopark (Romania). Geoheritage 9, 2. 225-236
  • IDEI (2011-2016). UEFISCDI: PCE PNII-ID-PCE-2011-3-0162. A multidisciplinary approach of the Early Cretaceous palaeoclimate: evidence from the Romanian Carpathians
  • FLUVIMAR 8PFE/2018 (2018-2020) – Research of Excellence in Ancient and Recent Marine-Deltaic-Fluvial Systems (Director Proiect)
  • Program NUCLEU al INCD GeoEcoMar – Director de Proiect 2019-2022
  • Revizuirea planului de management si a regulamentului Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii – POIM – Responsabil Proiect GeoEcoMar”

Pin It on Pinterest