Personal

Dr. Ing. Naliana LUPAȘCU

Colectiv Biologie-Ecologie

Naliana Lupașcu și-a început activitatea de cercetare în 2007 în cadrul laboratorului de analize fizico-chimice al Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Constanţa. Din anul 2015, activează în cadrul laboratorului de Geochimie și Gaz Cromatografie al GeoEcoMar, sucursala Constanța, ca inginer chimist.

În prezent este implicată activ în diverse proiecte naționale și internaționale, principalele domenii de interes fiind evaluarea eutrofizării mediilor marin și dulcicol (determinări de nutrienți, materie organică, clorofilă), ciclurile biogeochimice (C, N, P) și analiza unor compuși majori din sedimente (CaCO3, TOC). De asemenea, a participat la diverse conferințe naționale și internaționale, școli de vară, precum și stagii de formare profesională in străinătate.

A obținut titlul de Doctor în Agrochimie în anul 2017, în cadrul Școlii Doctorale USAMV București cu teza: „Cercetări privind dinamica conținutului unor metale grele și elemente nutritive din sol în experiențele de lungă durată”.

  • Pavel Ana Bianca, Menabit Selma, Mînzalǎ Diana, Lupașcu Naliana, Pop Ioan Cornel, Catianis Irina, Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Musura Bay and Sakhalin Area , Geoecomarina nr. 25, pag 25-39;
  • PAVEL Ana Bianca, MENABIT Selma, SKOLKA Marius, Lupaşcu Naliana, POP Cornel, OPREANU Gicu, STANESCU Ion, SCRIECIU Albert, 2019 – New data regarding the presence of the two insect larvae species Gomphus (Stylurus) flavipes Charpentier, 1825 (Odonata) and Palingenia longicauda Olivier, 1791 (Ephemeroptera) species from the Lower Danube Sector (River), Geoecomarina nr. 25, pag 129-140;
  • Nicoleta Marin, Nicoleta Vrinceanu, Naliana Lupaşcu, Mihail Dumitru, Heavy metals from the soil and mineral fertilization Series A. Agronomy, LXI/nr 1, 101-108;
  • Lupascu, M. Dumitru, N. Marin, M. Tanc, Influence of organic and mineral fertilisation on long-term production of wheat grown on chernozem, Journal of Environmental Protection and Ecology, 18/2, 533-543;
  • Naliana Lupașcu, M. Dumitru, N. Marin , M.  Tanc, Influence of long term fertilization with nitrogen and phosphorus on wheat production and on several chemical characteristics of the soil, Series A. Agronomy, Vol. LX, 125-131

Pin It on Pinterest