Personal

Silviu Rădan este geolog, având o experiență de peste 30 de ani în domeniul sedimentologiei argilelor și de peste 45 de ani în investigarea complexă a mediilor fluviale, deltaice și marine. Cercetările sale din domeniul argilelor s-au concentrat pe interpretarea distribuției mineralelor argiloase în depozite sedimentare vechi (de la Proterozoic până la Cuaternar) și recente (fluviale, lacustre și marine). În cadrul acestor studii, accentul a fost pus pe realizarea unor modele sedimentogenetice ale unităților investigate, care să permită identificarea surselor primare de material sedimentar, modul de transport și transformările suferite de sedimente atât în timpul  transportului, cât și postdepozițional, în bazinele de sedimentare.

Investigarea mediilor acvatice s-a axat pe studiul macrogeosistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră și s-a concretizat prin studii de monitoring al calității mediului, cartarea sedimentelor actuale din Dunăre, din lacurile deltaice și litorale și din Marea Neagră, precum și studiul litologic și magneto-susceptibilimetric al sedimentelor. O atenție specială a acordat-o zonelor umede, coordonând timp de 20 de ani cercetările din Delta Dunării, care au inclus activități de evaluare a calității apei, sedimentelor și vieții acvatice, de elaborare a unor modele de distribuție a sedimentelor, precum și studii ale emisiilor de gaze cu efect de seră în mediile lacustre deltaice și litorale.

  • Rădan S., Ganciu A., Strechie Cl. (2000) – Overview of the long term ecological research performed by GEOECOMAR in the Danube Delta, Romania. In: Lajtha K. and Vanderbilt K., eds. 2000 – Cooperation in Long Term Ecological Research in Central and Eastern Europe: Proceedings of the ILTER Regional Workshop, 22-25 June, 1999, Budapest, Hungary. Oregon State University, Corvallis, OR, p. 101-112.
  • Rădan, S.C., Rădan S. (2007) A magnetic susceptibility scale for lake sediments; inferences from the Danube Delta and the Razim – Sinoie lagoonal Complex (Romania). GEO-ECO-MARINA, 13, 61-74.
  • Lericolais G., Guichard F., Morigi C., Minereau A., Popescu I., Rădan S. (2010) – A post Younger Dryas Black Sea regression identified from sequence stratigraphy correlated to core analysis and dating. Quaternary International, Vol. 225, Issue 2, pp. 199-209, Pergamon-Elsevier Sci. Ltd
  • Rădan S.C., Rădan S., Catianis I., Grosu D., Scrieciu A., Pojar I. (2016) – An environmental magneto-lithogenetic study in the lakes of the Gorgova − Uzlina Depression (Danube Delta, Romania). I. Insights from short sediment cores, GEO-ECO-MARINA, 22, p. 51-74, București.
  • van de Velde S., Jorissen S.E.L, Neubauer T.A., Rădan S., Pavel A.B., Stoica M., Van Baak C.G.C., Martínez Gándara A., Popa L., Stigter H., Abels H. A,, Krijgsman W., Wesselingh F. P. (2019) – A conservation palaeobiological approach to assess faunal response of threatened biota under natural and anthropogenic environmental change. Biogeosciences, 16, 2423–2442
  • Program naţional – PN 19 20 02 03 – Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice – Participant.
  • Program naţional – PN 19 20 05 02 – Valorificarea şi promovarea patrimoniului geologic din România prin elaborarea unei strategii de geoconservare unitare la nivel naţional Participant.

Pin It on Pinterest