Personal

Dr. Tatiana BEGUN, CS I

Colectiv Biologie-Ecologie

Tatiana Begun deține un master în biologie marină și un doctorat în biologie (ecologie și protecția mediului). Și-a început cariera ca asistent de cercetare la GeoEcoMar (2005) în laboratorul de biologie și ecologie pe ecosistemele bentale marine și dulcicole. În anii următori și-a diversificat domeniul de interes în ecologia bentală (factori ecologici, macrozoobentos, habitate bentale, indicatori de macrozoobentos etc.), reevaluarea taxonomică a faunei bentale, predicția ecologică, studii de impact, protecția mediului și conservarea naturii, amenajarea spațiului marin.

Cei peste 13 ani de experiență postdoctorală în cercetarea ecologiei bentale, în special în biodiversitate, se reflectă în peste 30 de publicații legate de aceste probleme. Ca expert în habitate bentale, a participat la mai multe proiecte multidisciplinare finanțate de programul GEF / UNDP pentru Marea Neagră (2003 – 2006) și proiectele ale UE FP6 SESAME, FP7 HYPOX, PERSEUS, COCONET, SEE ECOPORT, DG MARE EuSeaMap Faza 2, DG ENV MISIS, EASME EuSeaMap Faza 3, EMBLAS 2.

  • Begun T., Teaca A., Muresan M., Vasiliu D., Secrieru D., Pavel B., 2018. Environmental assessment of 2 MPAs from the Romanian Black Sea Coast. Journal of Environmental Protection and Ecology19, No 2, pag. 573-582.
  • Teacă, A., Mureșan M., Begun T., Popa A., Ion G., 2019. Marine benthic habitats within a physical disturbed site from the Romanian Coast of the Black Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 20, No 2, pag. 723-732.
  • Begun ,  Velikova  V.,  Muresan  M.,  Zaharia  T.,  Dencheva  K.,  Sezgin  M.,  Bat  L.,  2012. Conservation and Protection of the Black Sea Biodiversity. Review of the existing and planned protected areas in the Black Sea (Bulgaria, Romania and Turkey) with a special focus on   possible   deficiencies   regarding   law   enforcement and implementation of management plans. EC DG Env. MISIS Project Deliverables, ISBN 978-606-598-363-2, Ed. ExPonto, 110 pp.
  • Begun T., Teacă A., Gomoiu M.-T., 2010. Ecological state of macrobenthios within Modiolus phaseolinus biocoenosis from Romanian Black Sea Continental Shelf. Geo-Eco-Marina 16/2010, pag. 5-18.
  • Dimitriu, R. G., Oaie, ,  Gomoiu,  M.T.,  Begun,  T., Szobotka,  Şt.,  Rădan, S.C., Fulga,  C.  2008. O  caracterizare  interdisciplinară  a  stării  geoecologice  a  complexului  lagunar  Razelm  –  Sinoie  la  începutul  secolului  XXI.  In:  Earth  Sciences  Environmental  Issues,  Sesiune  anuală  de  comunicări  ştiinţifice    (Annual  Session  of  scientific  paper    presentations),    GeoEcoMar    –   “Ştiinţele    Pământului,   Cunoaştere    şi    Mediu”    (Earth    Sciences,    Knowledge    and    Environment),  Geo-Eco-Marina,  14,  Supl.  1:  69-74.

Pin It on Pinterest