Personal

Dr. Titus BRUSTUR, CS I

Colectiv Studii de impact

Titus Brustur este licențiat în Geologie, specialitatea Paleontologie. Doctoratul în Geologie, cu teza: Studiul paleoichnologic al formaţiunilor cretacicmiocene din Moldavidele externe (Univ. Bucureşti, 1996). A lucrat la Întreprinderea de Geologică de Prospecțiuni București ca geolog de cartare (1968-1994). Cercetător ştiinţific gradul II (1995-1999) și gradul I (din 2000) la GeoEcoMar, a desfășurat o bogată activitate de prospecțiuni geologice pentru hidrocarburi, sulfuri polimetalice, minereuri de fier și aluminiu, nisipuri cuarţoase, roci bituminoase combustibile. Pentru toate redactează rapoarte geologice și proiecte geologice de cercetare. Aria cercetărilor cuprinde domenii ca paleontologia nevertebratelor, neoichnologie şi paleoichnologie. Autor a peste 140 lucrări științifice publicate, comunicări ş.a. Secretar științific de redacție al revistelor de geologie ale Academiei Române, Studii și cercetări de geologie și Revue Roumaine de Géologie; secretar de redacție al revistei Geo-Eco-Marina a INCDGGM-GeoEcoMar (1997-2004); membru al Colegiului de Redacție al revistei Academica a Academiei Române (2000-2006); membru al Colegiului de redacție al revistei Ocrotirea Naturii (serie nouă) a Academiei Române (din 2010). Distins, în 1990, cu Premiul „Gh. Munteanu Murgoci” al Academiei Române pentru lucrarea Paleoichnocenoza cu Subphyllchorda din Formaţiunea Gresiei de Tarcău din Valea Trotuşului (cu Gr. Alexandrescu); Premiul „Liviu Ionesi” al Societăţii Paleontologilor din România (în colab., 2007); Premiul „Grigore Cobălcescu” al Academiei Române (în colab., 2009); In anul 2017, Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci” al Academiei Române pentru studiul în colab.: The mud volcanoes from Berca: a significant geological patrimony site of the Buzău Land Geopark (Romania).

  • Brustur T., Grigorescu D. (1973) Une nouvelle espece du genre Palaeorhynchus: Palaeorhynchus humorensis dans les depots oligocenes de la zone Gura Humorului. Rev. Roum. Geol., Geophys., Geogr., Geologie, 17/1, 99-113, Bucuresti
  • Brustur T. (1991) Cibotarella ghanensis n. g. n. sp., a new microfossil in the Birrimian of Ghana (Africa). Rev. Roum. Géologie, 35, 105-113, Bucuresti
  • Brustur T. (2000) A  fossil chiropterid in the Oligocene-Lower Miocene from Romania. Procc. Rom. Acad., Series B: Chemistry, Life Sciences  and Geosciences, 2/2: 161-165, Ed. Academiei Române, Bucuresti
  • 2011 – Brustur T. – Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905-2010. Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României.  Geo-Eco-Marina, 17, supliment 2, 96 p., Bucureşti.
  • Brustur T. – The hurricane-prod cast: a terrestrial mecanogliph from the Middle Pontian of the Dacian Basin (Slanicul de Buzau Valley, Romania). GeoEcoMarina, 22: 151-159, Bucuresti.
  • Programul NUCLEU – Valorificarea şi promovarea patrimoniului geologic din România prin elaborarea unei strategii de geoconservare unitare la nivel naţional.
  • FLUVIMAR – Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare. Subprogramul 1.2. Performanta institutionala.

Pin It on Pinterest