Proiecte

Analiza și interpretarea datelor privind macrozoobentosul din probele colectate în expediția JOSS-GE-UA 2019; stabilirea valorilor prag pentru indicatorii macrozoobentosului și contribuții la Raportul Științific Final al JBSS

Acronim:
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Beneficiar: UNDP
Durata: 14 luni
Data începerii: 29.07.2019
Data finalizării: 30.09.2020

Analiza și interpretarea datelor privind macrozoobentosul din probele colectate în expediția JOSS-GE-UA 2019; stabilirea valorilor prag pentru indicatorii macrozoobentosului și contribuții la Raportul Științific Final al JBSS

Acronim:

În cadrul contractului, GeoEcoMar a avut responsabilitatea de a participa ca expert în macrozoobentos în cadrul Joint Black Sea Surveys 2019 din proiectul EMBLAS Plus, responsabil cu supervizarea tuturor aspectelor legate de probarea, analiza și evaluarea rezultatelor macrozoobentosului, cu organizarea colectării de date de la toți experții în macrozoobentos implicați în EMBLAS Plus, contribuind astfel la stabilirea valorilor prag pentru indicatorii macrozoobentosului și la pregătirea raportului științific final al JBSS 2019.

  • Colectare probelor de macrozoobentos și prelucrarea lor;
  • Verificarea calității datelor de macrozoobentos;
  • Stabilirea tipurilor de habitat bental;
  • Stabilirea valorilor-prag ale indicatorilor pentru macrozoobentos;
  • Verificarea datelor de macrozoobentos din proiectul EMBLAS Plus;
  • Elaborarea capitolului habitate bentale din raportul final – proiectul EMBLAS Plus;

Parteneri:

Pin It on Pinterest