Proiecte

Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar

Acronim: CESP
Responsabil: Ec. Dr. Daniela Vasile,
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Schema de finanțare: POC, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, Componenta 1 - CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.05.2020
Data finalizării: 30.04.2023

Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar

Acronim: CESP

Proiectul urmărește creșterea capacității GeoEcoMar de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020, Orizont Europa) prin înființarea unei structuri de sprijin a cercetătorilor ce se va numi „Centru Suport pentru Proiecte CD Europene si Internaționale”, fără personalitate juridică, în cadrul Biroului de Management Proiecte și Marketing, existent în organigrama  GeoEcoMar.

  • Crearea unui sistem informatic complex de gestionare și raportare a resurselor umane, materiale și financiare (platforma IT de management de proiecte) utilizate de institut în proiectele cu finanțare europeană, în particular Orizont 2020 și Orizont Europa.
  • Specializarea personalului din Departamentul de management și marketing științific, în management de proiect Orizont 2020, prin participarea la sesiuni de instruire în management de proiect.
  • Organizarea de ateliere de lucru sau participarea la evenimente de acest tip în Uniunea Europeană la care se discută și se redactează propuneri de proiecte PC, ca răspuns la apelurile pentru propuneri de proiecte lansate de Comisia UE – DG Research & Innovation.
  • Gestionarea curentă a proiectelor Orizont 2020 existente în cadrul institutului, ce se va face utilizând noile instrumente, proceduri și metodologii obținute cu ocazia instruirilor și perfecționărilor profesionale.

Parteneri:

Pin It on Pinterest