Proiecte

EUSeaMap3: Operation, development and maintenance of a European Marine Observation and Data Network – LOT 2 Seabed Habitats (EMODnet)

Acronim: EUSeaMap 3
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: JNCC
Finanțator: EASME
Schema de finanțare: EASME
Durata: 24 luni
Data începerii: 05.05.2017
Data finalizării: 05.05.2019

EUSeaMap3: Operation, development and maintenance of a European Marine Observation and Data Network – LOT 2 Seabed Habitats (EMODnet)

Acronim: EUSeaMap 3

Proiectul EUSeaMap3 (Operarea, dezvoltarea și întreținerea rețelei europene de observare și date a habitatelor de pe fundul mării – EMODNET Lot 2) a vizat dezvoltarea în continuare a unui serviciu operațional în care datele marine privind habitatele de pe fundul mării sunt interoperabile și disponibile. Proiectul a presupus dezvoltarea de produse de date, oferind astfel acces (gratuit și deschis) și la observațiile în baza cărora au fost construite aceste produse de date. EUSeaMap3 a produs informații noi cu privire la caracteristicile hidrografice ale mărilor europene, iar colectarea speciilor individuale și a modelelor de habitate a fost efectuată de universități și institute de cercetare. În urma implementării, proiectul a avut următoarele rezultate: date privind habitatele din mările europene, produse care descriu mediul marin, precum salinitatea, expunerea la val și proprietățile optice ale apei, 300 000 de stații de inventariere a habitatelor din zonele maritime europene, peste 800 de hărți care descriu habitatele de pe fundul mării, peste 50 de modele de habitate ale fundului mării colectate, produse EOV (Variabile esențiale ale oceanului) – alge marine, macro-alge, corali, hărți interactive ale habitatelor de pe fundul mării și ale produselor finale ale proiectului;

  • Colectarea datelor primare privind habitatele bentele;
  • Dezvoltarea de produse de date care descriu habitatele de pe fundul mărilor europene;
  • Dezvoltarea de produse care descriu mediul marin;
  • Elaborarea hărților interactive;
  • Promovarea, actualizarea și partajarea informațiilor despre fundul mării pe un portal interactiv de cartografiere web;

Parteneri:

BIOCONSULT, CCMAR, GeoEcoMar, GEUS, HCMR, IFREMER, IO-BAS, ISPRA, NIVA, SYKE

Pin It on Pinterest