Proiecte

EUSeaMap4: European Marine Observation and Data Network (EMODnet) – Lot 2 Seabed habitats

Acronim: EUSeaMap 4
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: IFREMER
Finanțator: EASME
Schema de finanțare: EASME
Durata: 24 luni
Data începerii: 25.09.2019
Data finalizării: 25.09.2021

EUSeaMap4: European Marine Observation and Data Network (EMODnet) – Lot 2 Seabed habitats

Acronim: EUSeaMap 4

În cadrul fazei a 3-a (2017-2019), EMODnet Seabed habitats a început să colecteze și să pună la dispoziție date și meta-date ale punctelor de habitat. Consorțiul și-a concentrat efortul inițial pe proiectarea unei scheme de date care să înregistreze toate informațiile necesare și care să fie compatibilă cu infrastructura existentă pentru datele punctuale ale speciilor (Ocean Biogeographic Information System (OBIS) și EMODnet Biology). Acest lucru este vital având în vedere că o observare punctuală a unui habitat este probabil să fie cuplată cu observații ale speciilor din aceeași înregistrare. În acest proiect se urmărește includerea observațiilor privind prezența habitatului (acolo unde există), ori de câte ori deținătorii de date încarcă noi observații ale prezenței speciilor către EurOBIS. Acest lucru necesită o comunicare pe scară largă și susținută despre standardele pe care le-am dezvoltat și oferirea de stimulente pentru deținătorii de date pentru a include aceste informații suplimentare în documentele lor.

  • Colectare de hărți, puncte și modele ale habitatelor marine;
  • Standardizarea datelor în sisteme de clasificare recunoscute;
  • Crearea de produse tematice personalizate;
  • Crearea unei hărți predictive contiguă, cu rezoluție multiplă, pentru întreaga zonă maritimă europeană: „EUSeaMap”;

Parteneri:

CCMAR, GEOECOMAR, GEUS, IO-BAS, ISPRA, JNCC, BIOCONSULT, MI, NIVA, SYKE

Pin It on Pinterest