Proiecte

EUSeaMap2: A physical habitat map for European Seas (EMODnet)

Acronim: EUSeaMap2
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: IFREMER
Finanțator: DG MARE
Schema de finanțare: DG MARE
Durata: 36 luni
Data începerii: 27.08.2013
Data finalizării: 30.09.2016

EUSeaMap2: A physical habitat map for European Seas (EMODnet)

Acronim: EUSeaMap2

Proiectul EUSeaMap2 (Harta habitatului fizic al mărilor europene) a vizat extinderea activității desfășurată în faza 1 pregătitoare EUSeaMap, pentru a trece de la un prototip la un serviciu operațional, oferind o acoperire completă a unei hărți la scară largă a bazinelor maritime europene. Hărțile habitatelor conțin informații esențiale despre fundul mării, necesare pentru gestionarea și dezvoltarea durabilă a potențialului economic al bazinelor maritime europene. Hărțile europene ale habitatelor servesc la proiectarea rețelelor de zone marine protejate, coerente din punct de vedere ecologic, la modelarea distribuției speciilor, la stabilirea programelor de monitorizare a habitatelor bentale și la planificarea spațiului maritim. O modalitate de eficientizare a timpului și costurilor, necesară pentru o acoperire mai largă a habitatelor bentale, este aceea de a utiliza hărți cu rezoluție mică și modele predictive, ce pot fi generate prin combinarea unei serii de măsurători proxy (adâncimea apei, tipul de sedimente și intensitatea radiației luminoase) cu analiza statistică și modelarea sistemului de informații geografice. Consorțiul din proiect s-a angajat să elaboreze hărțile habitatelor și să faciliteze accesul mai ușor la date al publicului.

  • Crearea unei hărți omogene a habitatului fundului mării, care să acopere toate mările europene;
  • Completarea hărții la scară largă cu hărți detaliate provenite de la parteneri și / sau alte țări adiacente, hărți care nu au fost puse la dispoziție până în momentul derulării proiectului;
  • Validarea claselor fizice EUNIS cu date biologice, necesare comunității de utilizatori EUNIS;
  • Creșterea rezoluției pe site-urile pilot;

Parteneri:

DCE, GeoEcoMar, HCMR, IEO, IO-BAS, ISPRA, JNCC, NIVA

Pin It on Pinterest