Proiecte

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE MARINA EMSO-EUXINUS

Acronim: EMSO-EUXINUS
Responsabil: Ing. Vlad Mihail Rădulescu, CS III
Coordonator: GeoEcoMar
Beneficiar: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Schema de finanțare: POC/448/1/1/ Mari infrastructuri de CD, Proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități - PENTRU REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE - LDR (fără București – Ilfov), Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Mari infrastructuri de CD.
Durata: 28 luni
Data începerii: 09.09.2021
Data finalizării: 31.12.2023

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE MARINA EMSO-EUXINUS

Acronim: EMSO-EUXINUS

Proiectul urmărește creșterea capacității de cercetare a GeoEcoMar în domeniul mediului, ca instituție publică de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI) și modernizarea infrastructurii de interes național EMSO-EUXINUS, așa cum aceasta a fost selectată în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

a) Dezvoltarea capacitărilor (active tangibile) și a capabilităților (activelor intangibile – ”cunoaștere”, ”pregătire profesională”, etc.) existente la GeoEcoMar în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru desfășurarea activităților de cercetare în domeniul marin;
b) Creșterea portofoliului de soluții disponibile pentru utilizatori (companii, agenții de mediu, instituții guvernamentale, etc.), ce vor fi disponibile pentru exploatare și implementare în viitoare instalații și echipamente;
c) Extinderea și dezvoltarea portofoliului de servicii de cercetare – educație (instruire) existente la GeoEcoMar în domeniul marin în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru derularea unor activități de cercetare-educație-inovare;
d) Dezvoltarea unor noi direcții de activitate ale GeoEcoMar în vederea atragerii de noi colaborări cu organizații de cercetare, universități, companii și instituții publice prin care institutul este angrenat în activități de inovare și educație.

Parteneri:

Pin It on Pinterest