Proiecte

PN23300103 – Îmbunătățirea programului de monitoring al selfului românesc al Mării Negre în vederea creșterii capacității de evaluare și predicție a impactului multistresorilor asupra serviciilor ecosistemice marine

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300103 – Îmbunătățirea programului de monitoring al selfului românesc al Mării Negre în vederea creșterii capacității de evaluare și predicție a impactului multistresorilor asupra serviciilor ecosistemice marine

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul are ca principal obiectiv îmbunătățirea programului actual de monitorizare a platoului continental românesc, prin introducerea și devoltarea de noi metodologii de monitorizare, în vederea creșterii capacității de evaluare și predicție a impactului multistresorilor naturali și antropici asupra serviciiilor ecosistemice și, implicit, asupra bunăstării comunităților costiere. Proiectul va cuprinde 11 faze, câte 3 faze în primii trei ani, când vor fi abordate, în ordine, serviciile de Reglare a climei, Condiții chimice ale apei de mare și Condiții fizice, chimice și biologice ale habitatelor și 2 faze în ultimul an de implemetare. Pentre fiecare dintre aceste servicii vor fi identificate în prealabil presiunile și riscurile associate, precum și indicatorii de evaluare a serviciilor ecosistemice. Acești indicatori vor fi testați în cadrul expedițiilor oceanografice anuale și apoi analizați și cartografiați. În final (faza 10), se va dezvolta un model pentru evaluarea și predicția impactului cumulativ al stresorilor naturali și antropici asupra serviciului ecosistemic Reglare și Menținere. Pe lângă acest model, proiectul va aduce și alte noutăți referitoare la programul de monitorizare prin propunerea unei metode noi de prelevare a poluanților, în special a celor emergenți. Vor fi proiectate și construite o serie de echipamente de prelevare pasivă a contaminanților, iar rezultatele obținute vor fi utilizate atât pentru elaborarea și publicarea unui Registru al Contaminaților Emergenți, cît și pentru dezvoltarea unei metode de estimare a riscului prezenței contaminaților emergenți asupra componentelor ecosistemului. În ultima fază a proiectului vor fi testate și demonstrate noile metodologii de monitorizare.

 • Principalul obiectiv al proiectului este de a adapta programul de monitoring al platoului continental românesc, prin introducerea și devoltarea de noi metodologii de monitorizare a indicatorilor și parametrilor asociați evaluării serviciilor ecosistemice, în vederea creșterii capacității de evaluare și predicție a impactului multistresorilor naturali și antropici asupra serviciiilor ecosistemice și, implicit, asupra bunăstării comunităților costiere.
 • Pe lângă obiectivul principal, au fost stabilite o serie de obiective specifice, a căror realizare va contribui la atingerea scopului propus, precum:
  • îmbunătățirea programului de monitorizare a mediului marin prin propunerea unor noi indicatori și parametrii, precum și a unor noi metodologii;
  • îmbunătăţirea cunoaşterii privitoare la riscul prezenței contaminanților emergenți asupra stării și funcționării ecosistemului marin, precum și a serviciilor furnizate de către acesta;
  • identificarea efectelor schimbărilor climatice recente asupra ecosistemelor şi înţelegerea consecinţelor acestora;
  • urmărirea tendinţelor evolutive în timp ale presiunilor naturale și antropice, precum și a riscurilor asociate;
  • creșterea cunoașterii referitor la impactul activităților umane și presiunilor generate de către acestea asupra stării și funcționării ecosistemului marin, precum și a serviciilor furnizate de către acesta;
  • dezvoltarea de noi metodologii / modele care să permită evaluarea efectelor acțiunii combinate a presiunilor naturale și antropice asupra ecosistemului marin și a serviciilor ecosistemice furnizate;
  • creșterea capacității de predicție a impactului combinat al stresorilor naturali și antropici asupra serviciilor ecosistemice;
  • înţelegerea beneficiilor serviciilor furnizate de către ecosistemele marine, o cerinţă esenţială în exploatarea durabilă a resurselor marine;
  • creștere capacității de comunicare și diseminare a rezultatelor obținute;
  • sprijinirea politicilor naționale/europene de mediu.

Parteneri:

Pin It on Pinterest