Proiecte

PN23300202 – Dezvoltarea metodelor de abordare ecosistemică a sustenabilității resurselor biologice marine (meduze, alge macrofite, moluște) și cele de producție pentru extinderea utilizării biotehnologice a acestora

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Tatiana Begun, CS I
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300202 – Dezvoltarea metodelor de abordare ecosistemică a sustenabilității resurselor biologice marine (meduze, alge macrofite, moluște) și cele de producție pentru extinderea utilizării biotehnologice a acestora

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul va contribui la formarea unei economii bazate pe cerere, estimată în baza informațiilor legate de producția și consumul de alimente sănătoase, durabile și va oferi o platformă extinsă pentru dezvoltarea unor produse care ajută la creșterea gradului de transparență și abordează provocările cheie identificate în Economia Albastră. Împreună cu firmele interesate, va oferi un teren fertil de idei și soluții pentru ca start-up-urile să prospere în cadrul noii strategii. Proiectul va oferi informații importante privind structura, funcțiile și dinamica ecosistemului marin din zona românească a Mării Negre, în vederea identificării și cartării habitatelor pelagice și bentale cu potential economic, a stabilirii stării de sănătate și a capacității de suport a acestora, realizând evaluarea stocurilor resurselor non-piscicole și identificarea zonelor alocate pentru maricultură.

Proiectul va oferi sprijin științific în dezvoltarea start-up-urilor din regiunea românească a Mării Negre, contribuind cu informații actualizate privind starea resurselor non-piscicole și stocurile disponibile, și va dezvolta/îmbunătăți/testa metodele tehnologice privind procesarea ingredinetelor valoroase, cum ar fi colagenul din zooplanctonul gelatinos marin, care este luat de la țărm și introdus ca materie primă secundară sau din captură accidentală în timpul pescuitului pelagic; carbonatului de calciu din deșeurile generate în procesarea moluștelor și a cărbunelui vegetal din aglomerările de alge macrofite de pe plajele românești a Mării Negre. Metodele dezvoltate de procesare vor fi comparate cu metodele tradiționale pentru a obține linii de procesare optimizate pentru utilizarea ecologică și sustenabilă a resurselor. Inițiativa presupune noi produse și procese care fac posibilă valorificarea resurselor marine naționale, promovând durabilitatea, decarbonizarea și circularitatea economiei. Proiectul este ambițios, dar și realist, bazat pe cunoștințele actuale și expertiza membrilor cheie și non-cheie.

  • Abordarea ecosistemică a sustenabilității resurselor biologice marine pentru a sprijini întărirea dezvoltării tehnologice, inovare şi transfer de cunoştinţe prin:
  • Îmbunătățirea cunoștințelor privind disponibilitatea, accesibilitatea și acceptarea alimentelor albastre sănătoase și durabile de către populația României pe baza resurselor biologice marine (alge macrofite, moluște).
  • Cercetări interdisciplinare privind distribuţia spaţială și starea ecologică a habitatelor din punct de vedere al rolului acestora în bioeconomia maritimă şi a măsurilor de conservare, în contextul sprijinirii mediului privat, de valorificare sustenabilă a resurselor existente și a celor subutilizate sau noi.
  • Investigații complexe (geofizice, geologice, biologice, hidrochimice, geochimice, socio-economice) în sprijinul planificării spațiale a zonei costiere românești pentru identificarea zonelor alocate pentru maricultură.
  • Dezvoltarea metodelor de producție pentru extinderea utilizării biotehnologice a acestora (colagen din meduze, hrana pentru animale -viscere de moluste, pulbere din cochilii de moluște pentru construcții, îngrașământ, biocombustibili (ulei tehnologic) și cărbune vegetal din alge macrofite, etc.).
  • Promovarea alimentelor albastre sănătoase și durabile.

Parteneri:

Pin It on Pinterest