Proiecte

PN23300303 – Optimizarea gestionării durabile a resurselor naturale, creșterea securității apei și a rezilienței ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării, afectat de schimbările climatice și intervențiile antropice

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Albert Scrieciu, CS II
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300303 – Optimizarea gestionării durabile a resurselor naturale, creșterea securității apei și a rezilienței ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării, afectat de schimbările climatice și intervențiile antropice

Acronim: GEOMARDIGITAL

Schimbările climatice și modificarea scopului în care sunt utilizate terenurile au un impact major asupra sistemului hidrologic, iar creșterea numărului populației și dezvoltarea infrastructurilor generează și ele o dependență și mai mare de sistemul hidrologic. Presiunea asupra resursei de apă poate duce în cele din urmă la perioade de penurie, punând în pericol accesul populației la apă, energie și hrană, împiedicând dezvoltarea economică, provocând tensiuni sociale și geopolitice, dar și daune ireversibile asupra mediului. Pentru a gestiona mai eficient resursa de apă este nevoie de o schimbare de paradigmă, de la o abordare sectorială la o abordare holistică, pentru a optimiza astfel utilizarea apei fără niciun efect negativ asupra altor sectoare. Proiectul de față își propune să dezvolte soluții pentru optimizarea resursei din zona Fluviului Dunărea, pentru a satisface atât necesitățile economico-societale, cât și funcțiile ecologice ale ecosistemului fluvial. Pentru a îndeplini acest scop, proiectul își propune să livreze o serie de rezultate cum ar fi dezvoltarea și testarea de noi metodologii pentru  evaluarea hidromorfologică și a calității apei Dunării, adaptarea și dezvoltarea soluțiilor bazate pe natură pentru reducerea riscului de inundații, îmbunătățirea navigației, precum și a calității a apei și a stării ecosistemelor; cuantificarea utilizării resursei de apă de pe cursul inferior al Dunării; și elaborarea de recomandări pentru a îmbunătăți managementul resursei de apă și creșterea rezilienței ecosistemelor.

  • Evaluarea stării hidromorfologice a Dunării pentru combaterea impactului antropic și diminuarea efectelor schimbărilor climatice.
  • Evaluarea complexă a calității apei pentru creșterea rezilienței ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării.
  • Identificarea și adaptarea soluțiilor bazate pe natură (Nature based Solutions – NbS) pentru reducerea riscului de inundații, îmbunătățirea condițiilor de navigație, a calității apei și a stării ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării.
  • Cuantificarea utilizării resursei de apă de pe cursul inferior al Dunării, în contextul socio-econimic actual puternic influențat de schimbările climatice, pentru a contribui la îmbunătățirea managementului resursei de apă.

Parteneri:

Pin It on Pinterest