Proiecte

PN23300402 – Organizarea bazei de date a INCD GeoEcoMar pentru operaționalizarea conceptului de Fair Data

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Drd. Ing. Cristian Cudalbu,
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300402 – Organizarea bazei de date a INCD GeoEcoMar pentru operaționalizarea conceptului de Fair Data

Acronim: GEOMARDIGITAL

Propunerea „Organizarea bazei de date a INCD GeoEcoMar pentru operaționalizarea conceptului de Fair Data” are ca scop organizarea datelor științifice colectate în cadrul activităților de cercetare ale INCD GEOECOMAR conform conceptului FAIR Data, promovat la nivel european prin recomandarea Comisiei Europene și la nivel național prin „Legea privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public”. Datele științifice istorice vor fi migrate din baza de date actuală într-o baza de date atașata unui portal web accesibil atât din intranet, cât și din internet. Se va face o analiză a standardelor existente în domeniu și se va elabora catalogul de date și metadate al portalului conform principiilor FAIR. Funcționalitățile portalului vor fi îmbunătățite prin intermediul unor extensii care sa răspundă cel mai bine nevoilor utilizatorilor, respectând în același timp standardele definite. Se va face o testare finala a catalogului și a posibilităților harvestingului de date dinspre un portal de referința către portalul dezvoltat in cadrul proiectului, cât și din acesta către portalul de referință. Rezultatul final îl reprezintă baza de date consolidata cu datele științifice istorice INCD GEOECOMAR,  care sa poată fi accesata de către utilizatorii interesați și sa ofere posibilități de preluare automata a datelor de către alte portaluri de date care respecta principiile FAIR.

  • Analiza standardelor existente (DataCite, Fair Datapoints) și a schemelor existente (W3C data catalogue vocabulary – DCAT) pentru crearea conceptului de „Data FAIRness” al bazei de date GeoEcoMar. Scopul acestui obiectiv este de a face conținutul portalului de date compatibil cu software-ul existent, adică să promovăm conceptele de Data FAIRness, permițând schimbul de date cu sistemele FAIR existente și software-ul existent.
  • Instalarea si configurarea unui Open Source Data portal. În cadrul acestui obiectiv se va face o analiza a caracteristicilor celor mai folosite portaluri de date open source pentru stocarea si partajarea datelor științifice. Se vor avea in vedere printre altele cerințele de sistem, particularitățile pe specific de date ale fiecăruia (care tipuri de date sunt mai bine reprezentate „out of the box”), extensiile disponibile, performanta la afișarea și interogarea datelor.
  • Crearea structurii catalogului de date din punct de vedere al resurselor utilizate, dicționare de date si ontologii. Operaționalizarea conceptului de FAIR Data. În cadrul acestui obiectiv va fi urmărită translatarea cerințelor FAIR Data rezultate în urma analizei făcute in obiectivul 1 intr-un model de date relaționale (catalog de date) împărți in 3 module principale: resurse, dicționare si ontologii.
  • Configurarea interfeței de utilizator a portalului. În cadrul acestui obiectiv se va personaliza portalul prin adăugarea elementelor individuale de descriere, logo, meniuri de acces pentru utilizatori, mecanism de acces la date. De asemenea se vor integra extensiile testate într-un obiectiv anterior pentru extinderea funcționalităților portalului. Aceasta va avea ca rezultat o experiența de vizualizare și interogare a datelor de către utilizator cât mai intuitivă posibil. Interfața de adăugare/editare/vizualizare a datelor va fi adaptată conform cerințelor de interoperabilitate pentru a adera la principiile FAIR. Scopul final este obținerea unui portal funcțional, fără bug-uri de afișare si funcționare, pregătit pentru adăugarea de seturi de date ale INCD GeoEcoMar.
  • Popularea portalului de date cu seturile de date științifice. În cadrul acestui obiectiv, portalul va fi populat cu seturile de date științifice aflate in posesia GeoEcoMar. Portalul va fi accesibil atât în intranet, cât și internet pentru toți cei interesați. Se vor testa și pune în funcțiune mecanismele de harvest a metadatelor. În acest fel, portalul va conține informații relevante pentru domeniile de interes si din afara GeoEcoMar, reprezentând o sursă centralizată de obținere a informației din domeniul cercetării geologice si ecologice marine.

Parteneri:

Pin It on Pinterest