Proiecte

Premiere pentru H2020 EMSODEV

Acronim: EMSODEV Premiere
Responsabil: Ing. Vlad Mihail Rădulescu, CS III
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Pemierea participarii la Orizont 2020
Durata: 15 luni
Data începerii: 01.01.2016
Data finalizării: 31.03.2017

Premiere pentru H2020 EMSODEV

Acronim: EMSODEV Premiere

Prin cunoașterea condițiilor de mediu specifice zonelor cu adâncimea de mai mult de 300 m, cu particularitățile acestora din Marea Neagră, se fundamentează condițiile de amplasament și de construcție pentru echipamente de monitorizare individuale sau în rețea, cu efectuarea de măsurători periodice sau monitorizare continuă (amplasare la punct fix). În baza cunoașterii parametrilor fizico-chimici per amplasament – echipament, se pot dirija eforturile de construire de prototipuri (ex. EGIM, curentometre, tsunametre, etc), astfel încât acestea să reziste în medii corozive (salinitate, H2S), temperaturi reduse (5 – 7 0C) și la presiuni mari (mai mult de 3 atm). Utilizând informațiile obținute în proiect pentru mediile de mare adâncime, se pot caracteriza și condițiile dezvoltării unor forme de viață (ex. bacterii consumatoare de metan) adaptate la întuneric, lipsa de oxigen, temperaturi și presiuni extreme.

  • Aprofundarea cunoașterii parametrilor hidrologici (curenți) si biologici (forme de viață dezvoltate în medii extreme) pentru mediul marin de adâncime;
  • Cunoașterea condițiilor geologice de mediu pentru arii de interes științific (securitate amplasament, interfața apa – sediment, substrat solid, etc);
  • Cunoașterea influentei proceselor geodinamice asupra mediului marin (ex. stabilitatea zonelor de interes sub impactul mecanismelor generatoare de hazard precum alunecări submarine, cutremure, falii active, degajări de gaze, etc) prin investigații specifice;
  • Evaluarea condițiilor de mediu și amplasament în vederea adaptării sistemelor specializare de tip EGIM (propuse prin proiectul H2020 EMSODEV, ca echipament cheie în monitorizarea coloanei de apă în mări și oceane) la condiții de mediu particulare, specifice Mării Negre (mediu coroziv, lipsa circulației apei pe verticală, adâncime mare, degajări de gaze din substratul geologic marin).

Parteneri:

Pin It on Pinterest