Proiecte

REX-CO2: Reusing existing wells for CO2 storage operations

Acronim: REX-CO2
Responsabil: Dr. Alexandra- Constanța Dudu, CSIII
Coordonator: TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)
Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI
Schema de finanțare: ACT ERANET COFUND
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.09.2019
Data finalizării: 31.08.2022

REX-CO2: Reusing existing wells for CO2 storage operations

Acronim: REX-CO2

Identificarea criteriilor de evaluare potrivit cărora o sondă de hidrocarburi poate fi reutilizată pentru stocarea CO2 într-un mod sigur din punct de vedere tehnic și unul fezabil din punct de vedere economic. GeoEcoMar este coordonatorul pachetului de lucru ”Aspecte legislative, de mediu și sociale” (WP6). Acest pachet de lucru presupune ca fiecare dintre cele șase țări participante să analizeze prevederile din propria legislație privitoare la reutilizarea sondelor de petrol și gaze pentru stocarea dioxidului de carbon. Această analiză urmărește identificarea eventualelor goluri legislative, pe care autoritățile de reglementare naționale trebuie să le completeze pentru a face posibilă reutilizarea sondelor.

  • Dezvoltarea metodologiilor și instrumentelor necesare evaluării potențialului de reutilizare a sondelor de petrol și gaze existente pentru operațiuni cu CO2. Această evaluare va ține cont de elementele tehnice, de mediu, economice și sociale ale proiectului de reutilizare;
  • Testarea metodologiei și instrumentelor de aplicare a acesteia pe sondele și în câmpurile de petrol și gaze naturale din țările partenere în proiect selectate în prealabil.
  • Informațiile legate de activitățile din proiect și rezultatele acestora vor fi disponibile public pe pagina web a proiectului și vor ajuta părțile interesate (cercetători, beneficiari din domeniul industriei, autorități de reglementare) să ia decizii în cunoștință de cauză.

Parteneri:

SINTEF, Los Alamos National Laboratory LANL, United Kingdom Research & Innovation reprezentată de British Geological Survey UKRI-BGS și IKON SCIENCE, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar, CO2Club, IFPEN, EQUINOR ENERGY AS

Pin It on Pinterest