Proiecte

SETTING: Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare

Acronim: SETTING
Responsabil: Ing. Vlad Mihail Rădulescu, CS III
Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP
Finanțator: Ministerul Educatiei si Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Schema de finanțare: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, tip proiect RO-ESFRI-ERIC
Durata: 30 luni
Data începerii: 15.01.2021
Data finalizării: 30.06.2023

SETTING: Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare

Acronim: SETTING

Proiectul urmărește consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu prin:
– asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile, disponibile la nivel național şi internațional;
– coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora;
– dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea la nivel național a unei platforme de cercetare scalabile care să reprezinte un pas înainte în creșterea capacității comunității științifice de a răspunde la probleme științifice fundamentale precum și socio-economice din domeniul geo-hazardelor și geo-resurselor.
  2. Sprijinirea și susținerea implicării organizațiilor din România la programele UE și crearea de noi oportunități de colaborare cu instituții de prestigiu prin sporirea capacităților și expertizei științifice.
  3. Creșterea competitivității în industrie și economie prin facilitarea accesului la date și produse de cercetare și înlăturarea barierelor tehnologice în utilizarea acestora.

Rezultatele așteptate ale proiectului constau în:

– O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).
– Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizare pentru nevoile utilizatorilor.
– O bază de metadate ce descriu în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.
– Suport în consolidarea comunității naționale pentru Științele Pământului.

Parteneri:

Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GEOECOMAR

Pin It on Pinterest