Proiecte

SUST-BLACK: Sustainable development at the Black Sea

Acronim: SUST-BLACK
Responsabil: Prof. Adrian Stănică, CS II
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Comisia Europeană, Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: H2020
Durata: 9 luni
Data începerii: 01.11.2018
Data finalizării: 31.07.2019

SUST-BLACK: Sustainable development at the Black Sea

Acronim: SUST-BLACK

În perioada 8-9 mai 2019, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar a organizat la Palatul Parlamentului din București conferința „Dezvoltare durabilă la Marea Neagră”.  Conferința a fost organizată sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și a avut sprijinul Comisiei Europene și a Ministerului Cercetării și Inovării. Cu această ocazie, a fost emisă „Declarația la București” și a fost avansată o agendă strategică de cercetare și inovare pentru Marea Neagră. Conferința a fost un eveniment oficial de rang înalt, al cărui obiectiv a fost sporirea gradului de conștientizare privind cercetarea științifică dedicată Mării Negre, precum și în ceea ce privește cercetarea marină în Europa în general. Conferința a reunit părțile interesate în construirea unei societăți durabile și inovatoare în regiunea Mării Negre – comunitățile de cercetare și comunitățile academice, reprezentanții tuturor țărilor din bazinul Mării Negre, factorii de decizie politică, profesioniști, reprezentați ai comunităților locale, reprezentanți ai diferitelor ONG-uri din domeniul protecției mediului, oameni de afaceri. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 8 și 9 mai 2019 (sesiuni plenare și paralele) și a fost urmat de o excursie (opțională) de două zile pe coasta Mării Negre în zona sistemului lagunar Razelm Sinoe, parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării (10-11 mai 2019).

  • Identificarea opțiunilor și prioritățile politice, precum și planificarea acțiunile viitoare necesare consolidării și susținerii „Declarația de la București”. Conferința a constitui un punct de reper al unui proces inițiat în 2016 de Comunitatea Europeană, care a grupat instituțiile Uniunii – DG R&I, DG MARE – , Parteneriatul estic și un grup de cercetători din țările Mării Negre, în scopul elaborării unui plan strategic pentru sprijinirea dezvoltării inteligente și creșterea durabilă în regiune;
  • Prezentarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare pentru Marea Neagră (SRIA);
  • Prezentarea inițiativelor majore de cercetare finanțate de Uniunea Europeană și a principalelor organizații internaționale care susțin cooperarea științifică în Marea Neagră;
  • Prezentarea experiențelor privind agendele strategice de cercetare și inovare la nivel de bazin în alte mări europene;
  • Prezentarea către comunitățile de cercetare marină din țările din bazinul Mării Negre a oportunităților oferite de principalele infrastructuri și inițiative europene de cercetare și monitorizare;
  • Introducerea principalilor piloni ai SRIA;
  • Stabilirea pe termen scurt a unor pași concreți pentru implementarea cu succes a SRIA;
  • Prezentarea Declarației de la București privind SRIA;

Parteneri:

Pin It on Pinterest