Proiecte

uBioGas: Structuri geologice subacvatice favorabile generării și acumulării de metan biogen – procese geobiochimice asociate

Acronim: uBioGas
Responsabil: Dr. Ing. Gabriel Ion, CS I
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: UEFISCDI
Durata: 38 luni
Data începerii: 01.03.2018
Data finalizării: 30.04.2021

uBioGas: Structuri geologice subacvatice favorabile generării și acumulării de metan biogen – procese geobiochimice asociate

Acronim: uBioGas

În comparație cu cele de natură termogenă, acumulările de gaz de natură biogenă se fac în circumstanțe geologice mai predictibile. La nivel global, a fost estimat că mai mult de 20% din rezervele de metan sunt de natură biogenă. În România, interesul pentru acumulările geologice de metan biogen a crescut constant în ultima decadă, astfel încât că cea mai mare descoperire, cu estimări ale valorilor acumulate de metan ce permit acoperirea întregului necesar de consum intern pe o perioadă de 6-8 ani, este gaz de natură biogenă acumulat în structura Domino din zona economică exclusivă la Marea Neagră a României. Prezentul program de cercetare conține trei sub-proiecte componente:

  • Structuri geologice Plio-Cuaternare favorabile generării și acumulării de metan în zona României la Marea Neagră;
  • Determinarea parametrilor geo-biochimici asociați structurilor geologice, în contextul geologic evidențiat de proiectul 1, în vederea modelării 1D a proceselor generatoare de metan și construirea de analogii pentru procesele de generare și acumulare în stiva de sedimente Plio-Cuaternară;
  • Evoluția paleogeografică a regiuni studiate, în contextul schimbărilor de mediu și climatice actuale și din Cuaternar, influența acestora asupra proceselor de generare și acumulare a metanului;

Proiectul este unul interdisciplinar, cu implicarea cercetătorilor din domeniul geo-științelor (geologi, geofizicieni, geochimiști), științelor naturii (chimie, fizică, biologie), din aproape toate regiunile României. Proiectul urmează să valorifice infrastructura românească de cercetare la Marea Neagră, dar și să contribuie la dezvoltarea pe mai departe a acesteia, prin completarea și aducerea la zi a echipamentelor necesare cercetării, în acord cu dezvoltările tehnologice globale, inclusiv specializarea cercetătorilor pentru noile tehnologii.

  • Descifrarea legăturilor dintre procesele geo-biochimice, dinamica geologică a zonei și generarea – acumularea de metan biogen în sedimentele Plio-Quaternare;
  • Precizarea circumstanțelor paleo-geografice în care sunt posibile acumulări de metan biogen;
  • Realizarea unui model privind generarea și acumularea metanului în sedimentele plio-cuaternare;

Parteneri:

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa”, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”

Pin It on Pinterest