Proiecte

Water-ForCE: Water scenarios For Copernicus Exploitation

Acronim: Water-ForCE
Responsabil: Drd. Adriana Maria Constantinescu, CS III
Coordonator: Universitatea TARTU– Estonia
Finanțator: Comisia Europeană
Schema de finanțare: H2020
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.01.2021
Data finalizării: 31.12.2023

Water-ForCE: Water scenarios For Copernicus Exploitation

Acronim: Water-ForCE

Proiectul Water-ForCE va elabora o hartă de parcurs pentru viitoarele servicii Copernicus care includ studiul apei (de suprafață, acvifere, atmosferice), ținând cont de provocările curente de care se lovesc cercetătorii,  generate de diferențele dintre datele rezultate din măsurătorile in-situ și datele obținute prin satelit. Proiectul dorește să incorporeze în viitoarele servicii Copernicus nevoile și așteptările sectorului public și privat, pentru ca astfel să contribuie la creșterea oportunităților de inovare și exploatare. Proiectul va facilita o cooperare strânsă între cercetătorii care lucrează în medii acvatice și cei care lucrează cu date satelitare, cât și o interacțiune permanentă între cercetători și actorii din societate (autorități, manageri, cei care elaborează politici de mediu, etc).

  • Evaluarea metodelor actuale privind calitatea apei;
  • Evaluarea metodelor actuale privind cantitatea apei;
  • Evaluarea metodelor actuale privind alinierea măsurătorilor in-situ cu cele satelitare;
  • Evaluarea metodelor actuale privind modelarea și asimilarea datelor în modele numerice;
  • Realizarea hărții de parcurs pentru viitoarele servicii Copernicus;
  • Comunicarea și diseminarea rezultatelor;

Parteneri:

University of Stirling, Plymouth Marine Laboratory, Estonian University of Life Sciences, FORSCHUNGSVERBUND BERLIN EV, GeoEcoMar, INCDSB, DOTSpace, UNESCO IHE, WaterInsight, ISARDAT, 3EDATA, Centro de Investigacion Ecologica Y Aplicaciones Forestales, Antea, Vrije Universiteit Brussel, VITO, Consiglio Nazionale delle Ricerche, BOKU, SINERGISE, ICCS

Pin It on Pinterest