Istoric

Institutul GeoEcoMar

În anul 1993 a fost înființat Centrul Român de Geologie și Geoecocologie Marină, creat în jurul Laboratorului de Sedimentologie și Geologie marină din cadrul Institutului de Geologie și Geofizică din București. În urma realizării criteriilor specifice, Centrul a devenit Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar.

Primele contacte internaționale ale Centrului Român de Geologie și Geoecocologie Marină au fost stabilite cu Institutul Francez pentru Biologie, Geologie, Chimie Marină din Montrouge și cu echipa de cercetare a lui Jaques-Yves Cousteau. Această colaborare s-a concretizat printr-un contract, al cărui obiectiv științific a fost studierea condițiilor ecologice de pe Dunărea de jos.  Studiul reprezintă primul raport asupra ecosistemului dunărean și poluării din apa și sedimentele fluviului Dunărea acceptat la nivel internațional.

Ulterior, GeoEcoMar și-a intensificat activitatea științifică internațională, participând la mai multe proiecte de cercetare, dintre care amintim:

  • Proiectul Internațional de Cercetare privind Marea Neagră – ComSBlack,
  • Programul de mediu pentru Marea Neagră GEF-UNDP,
  • Proiectul  privind interacțiunea dintre Fluviul Dunărea și Partea de nord–vest a Mării Negre – EROS 2000, EROS – Danube,
  • Proiectul de evaluare a sistemului sedimentar din Marea Neagră de la ultima glaciațiune – ASSEMBLAGE,
  • Proiectul privind prodeltele mediteraneene – EURODELTA.

Potențialul tehnic de cercetare științifică al GeoEcoMar și performantele sale științifice au crescut constant în anii care au urmat. Institutul a achiziționat două nave de cercetare – ”Mare Nigrum” (de cercetări oceanografice) și ”Istros” (de cercetări fluviale și costiere) – , cât și pontonul – laborator ”Halmyris”, acostat la Murighiol, în județul Tulcea. Mai mult, el a obținut statutul de “institut de interes național”, al cărui obiectiv principal este cercetarea complexă a macro – geosistemului Dunăre – Delta Dunarii – zona de coastă a Mării Negre – Marea Neagră. Rezultatele bune obținute în cadrul proiectelor de cercetare realizate în colaborare cu parteneri din țară și străinătate au permis, la rândul lor, în perioada 2000 – 2006, obținerea statutului de “centru european de excelență – Euro-EcoGeoCentre Romania”. Acest statut nou a arătat că GeoEcoMar a fost nu numai inițiatorul studiul aprofundat al sistemelor fluviu – mare, dar și că a implementat cu succes acest studiu.

Din 1996, INCD GeoEcoMar a fost autorizat de MMDD pentru elaborarea de studii de impact și bilanțuri de mediu.

Începand cu anul 2006, Institutul este certificat ISO 9001 pentru activitatea de cercetare desfășurată în domeniul geologiei, geoecologiei și geofizicii de Lloyd’s Register Quality Assurance (România),  în conformitate cu ISO 9001: 2008 și SR EN ISO 9001: 2008, și, din 2018,  este certificat ISO 45001 pentru cercetare – dezvoltare în domeniul geologiei, geoecologiei și geofizicii, în special în sistemul Fluviul Dunărea-Delta Dunării-Zona de Coastă-Marea Neagră.  

În ultimii ani, INCD GeoEcoMar a cunoscut o creștere științifică și financiară continuă, devenind o instituție recunoscută pe plan intern și internațional.

Pin It on Pinterest

Share This