Legislație

Documente

HOTĂRÂRE nr. 1316 din 25 noiembrie 1996 (88,85 Ko)

privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR București

HG 967/2004 (120,48 Ko)

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București

LEGEA 544/2001 (492,93 Ko)

privind liberul acces la informațiile de interes

Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 (663,13 Ko)

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

LEGEA 206/2004 (432,22 Ko)

privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

LEGEA 319/2003 (422,87 Ko)

privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare

LEGEA 786/2014 (384,21 Ko)

privind aprobarea Listei instalațiilor şi obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației Naționale

Decizia 9008/2016 (228,04 Ko)

privind certificarea unităților de cercetare-dezvoltare evaluate și clasificate în vederea certificării

Ordinul 600/2018 (6,44 Mo)

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Hotărârea Guvernului nr. 477/2019 (488,47 Ko)

privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare – dezvoltare

Ordinul nr. 529/2019 (1,62 Mo)

pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluare în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltarea

Regulament GeoEcoMar (264,36 Ko)

Regulament de concurs pentru ocuparea functiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific gr.I şi gr.II

 

Pin It on Pinterest

Share This