Proiecte

DELMAR- Aplicarea modelării numerice în studiul dinamicii apei şi sedimentelor pentru zona costieră a României

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Irina Mihaela Dinu, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Data începerii: 04.01.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Aplicarea modelării numerice în studiul dinamicii apei şi sedimentelor pentru zona costieră a României

Acronim: DELMAR

În cadrul proiectului, a fost utilizat un model hidrodinamic tridimensional, implementat pe Marea Neagră şi detaliat în zona costieră a României. Au fost realizate mai multe simulări în diverse condiții meteorologice și de debit ale Dunării, cu scopul de a studia influența factorilor externi asupra curenților costieri. De asemenea, cu ajutorul unui model numeric al proceselor din vecinătatea coastei în condiții de furtună, a fost studiat și impactul furtunilor asupra unor profile de plajă de pe coasta Deltei Dunării.

  • Studiul impactului diverselor condiţii meteorologice asupra zonei costiere;
  • Studiul impactului variaţiei nivelului mării asupra zonei costiere;
  • Studiul impactului furtunilor asupra zonei costiere;
  • Studiul impactului furtunilor extreme asupra zonei costiere;

Parteneri:

Pin It on Pinterest