Proiecte

DELMAR – Cercetări fundamentale și aplicative în cadrul macro-sistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră în vederea dezvoltării durabile a României prin evidențierea de noi resurse și protecția mediului

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Ing. Gabriel Ion, CS I
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 22 luni
Data începerii: 07.03.2016
Data finalizării: 08.12.2017

DELMAR – Cercetări fundamentale și aplicative în cadrul macro-sistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră în vederea dezvoltării durabile a României prin evidențierea de noi resurse și protecția mediului

Acronim: DELMAR

Proiectul a vizat realizarea de investigații complexe, geologice și geofizice pentru punerea în evidență a rezervelor de agregate minerale localizate pe șelful intern românesc al Marii Negre. Aceste investigații au avut ca scop proiectarea și
implementarea unei tehnologii de investigare a zonei de șelf, în vederea cartării acumulărilor de agregate minerale și realizarea unei hărți cu probabilitatea de existență a acumulărilor de agregate minerale pe șelful românesc la Marea Neagră.

  • Aprofundarea cunoașterii în domeniul resurselor minerale și energetice, implementarea de tehnologii/echipamente performante în vederea asigurării resurselor necesare economiei naționale;
    • Cartarea și caracterizarea acumulărilor de agregate minerale de pe șelful românesc la  Marea Neagră;

Parteneri:

Pin It on Pinterest