Proiecte

DELMAR- Fluviul Dunărea: evoluție morfo-sedimentologică și evaluarea complexă, calitativă și cantitativă, a modificărilor geoecologice sub influența schimbărilor climatice și a impactului antropic

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Albert Scrieciu, CS II
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Data începerii: 04.01.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Fluviul Dunărea: evoluție morfo-sedimentologică și evaluarea complexă, calitativă și cantitativă, a modificărilor geoecologice sub influența schimbărilor climatice și a impactului antropic

Acronim: DELMAR

Proiectul a vizat aplicarea unei metodologii complexe de investigare asupra sectorului românesc al Dunării, în vederea fundamentării unor studii specifice: confluențe fluviu – râu tributar și, respectiv, fluviu – mare, zona cu ostroave, zona cu meandre și zona cu un curs ramificat, inclusiv rectificări, zona cu brațe alimentate efemer de către fluviu, etc.;

  • Obținerea de date noi din măsurători realizate în coloana de apă (debite de apă și sedimente transportate de fluviu, în suspensie) și din substratul solid al albiei, necesare cuantificării proceselor naturale de albie (curgere, eroziune, transport);
  • Efectuarea de măsurători și observații geologice/sedimentologice, geofizice (batimetrice, seismo-acustice, ADP, etc), topografice, geodezice și biologice în zonele de interes (ex. praguri, ca zone critice pentru navigație, confluente, zone de vărsare, etc), în vederea cunoașterii mecanismelor hidrodinamice și sedimentologice, cu efecte directe asupra evoluției fluviului;
  • Determinarea principalelor categorii de poluanți din Dunăre și afluenții săi principali, în vederea cunoașterii impactului lor asupra ecosistemelor caracteristice;

Parteneri:

Pin It on Pinterest