Proiecte

DELMAR- Studiu geologic și geofizic complex al bazinelor de sedimentare din România în vederea conturării celor mai adecvate structuri pentru stocarea de energie și CO2.

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Alexandra- Constanța Dudu, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 20 luni
Data începerii: 01.03.2016
Data finalizării: 31.10.2017

DELMAR- Studiu geologic și geofizic complex al bazinelor de sedimentare din România în vederea conturării celor mai adecvate structuri pentru stocarea de energie și CO2.

Acronim: DELMAR

Proiectul a vizat conturarea unor soluții de stocare geologică a energiei și a CO2 pentru stimularea producției de energie regenerabilă în România, combinată cu reducerea exportului energetic și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • Studiu privind potențialul de stocare a energiei în bazinele sedimentare din România. Identificarea unor situri potențiale de stocare a energiei (aer comprimat și hidrogen) și estimarea capacităților lor de stocare, selecția a două situri;
  • Studiu de caracterizare geologică și geofizică a două situri potențiale de stocare a energiei. Realizarea modelelor geofizice pe baza unor noi date achiziționate în teren;
  • Studiu privind capacitatea de stocare a energiei și integritatea structurală a siturilor investigate geofizic;
  • Studiu cu privire la posibilitățile de stocare geologică a CO2 în Depresiunea Histria (Marea Neagră) și la identificarea unor structuri potențiale de stocare;
  • Caracterizarea preliminară a unui sit potențial de stocare geologică a CO2 din Depresiunea Histria (Marea Neagră);
  • Realizarea unei baze de date cu interfață web și a unei hărți interactive care să includă informațiile geologice și geofizice colectate, necesare pentru evaluarea potențialului de stocare a energiei din bazinele de sedimentare din România și de stocare geologică a CO2 din Depresiunea Histria (Marea Neagră).

Parteneri:

Pin It on Pinterest