Proiecte

FLUVIMAR: Cercetarea de excelență în sisteme fluviu – deltă – mare pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global

Acronim: FLUVIMAR
Responsabil: Dr. Ing. Habil. Mihaela-Carmen Melinte, CSI
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și InovăriI
Durata: 26 luni
Data începerii: 16.10.2018
Data finalizării: 14.10.2020

FLUVIMAR: Cercetarea de excelență în sisteme fluviu – deltă – mare pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global

Acronim: FLUVIMAR

Proiectul de excelență vizează angajarea GeoEcoMar în cooperarea și competiția globală în domeniul cercetării-dezvoltării prin creşterea performanţelor în domeniul de activitate (geo-ecologia sistemelor marine, deltaice și fluviale) la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare, având ca rezultate:

 • creşterea vizibilităţii la nivel național și internațional, care se va realiza prin publicarea de articole științifice în publicaţii și reviste cu factor mare de impact, participarea la manifestări științifice internaţionale semnificative pentru domeniul de cercetare, organizarea unor manifestări științifice, având ca topică analiza complexă a macrogeosistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră, cu participarea unor personalităţi în domeniu din ţară și din străinătate;
 • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor și rezultatelor de cercetare în mediu științific și privat;
 • adaptarea strategiei de dezvoltare la cerințele și evoluția pieței cercetării, prin înțelegerea influențelor și tendințelor interne și internaţionale în care operează GeoEcoMar;
 • susținerea competențelor naţionale din instituții de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;
 • planificarea resurselor umane, materiale, financiare și informaţionale de care dispune GeoEcoMar, în funcţie de importanţa proiectelor/ contractelor şi evoluția pieţei;
 • ridicarea permanentă a nivelului de pregătire al resurselor umane, mai ales al tinerilor, cu deschidere spre nou, astfel încât GeoEcoMar să poată răspunde rapid și eficient beneficiarilor;
 • introducerea de noi metode de cercetare, cerute de piața și utile nu doar cercetării, ci și industriei, mediului academic, dar și de afaceri (ex. laboratoare noi de izotopi, microbiologie, etc);
 • acordarea de asistenţă tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
 • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;
 • promovarea programelor de cooperare internaţională, prin accesarea tuturor ofertelor specifice domeniului propriu de activitate;
 • accesarea altor categorii de proiecte/contracte, interne sau internaţionale, atât cu organisme de stat, cât și din domeniul privat (ex. contracte directe cu mari companii din industria energetică, proiecte ale UNESCO, NATO, IAEA, etc.);
 • lărgirea ariei de investigare a navei de cercetări marine Mare Nigrum în vederea realizării de misiuni științifice, nu doar în Marea Neagră, ci și în Marea Mediterană şi alte bazine marine;
 • sprijinirea organismelor guvernamentale în vederea atenuării tendințelor adverse din domeniul marin, atât din punct de vedere ştiinţific, cât și geopolitic;
 • abordarea multidisciplinară, complexă, a activităţilor de cercetare-dezvoltare, prin cooperare mai strânsă cu instituții academice și de cercetare, nu doar din domeniul propriu de activitate
 • Susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate – analiza sistemelor fluviu-delta-mare, a căror schimbări sunt în conexiune cu modificările globale la nivel regional și global – la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;
 • Susținerea competențelor naţionale din GeoEcoMar, cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România (analiza continuţului de gaz hidraţi şi structuri biogene cantonate pe platoul continental românesc al Mării Negre, siguranța transportului fluviatil prin identificarea unor tronsoane cu dificultăți, cauzate de acumulări de sedimente şi de modificări batimetrice sezoniere sau permanente, etc.);
 • Dezvoltarea capacităţii proprii a GeoEcoMar în următoarele direcții:
 • Valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor și rezultatelor de cercetare;
 • Acordarea de asistenţă tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
 • Iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;
 • Creșterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional.

Parteneri:

Pin It on Pinterest