Proiecte

GEOBIOECOMAR- Dezvoltarea unui management integrat pentru zonele pilot din sectorul românesc al Dunării influențate de schimbările climatice și intervențiile antropice, plin aplicarea unor metodologii complexe de investigare (geofizice, teledetecție, sedimentologice, morfologice, biologice)

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Albert Scrieciu, CS II
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 14.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Dezvoltarea unui management integrat pentru zonele pilot din sectorul românesc al Dunării influențate de schimbările climatice și intervențiile antropice, plin aplicarea unor metodologii complexe de investigare (geofizice, teledetecție, sedimentologice, morfologice, biologice)

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul urmărește fundamentarea unor studii specifice în sectoarele reprezentative din sectorul românesc al Dunării – zonele expuse riscului la inundații, zonele expuse eroziunii accentuate, zonele cu potențial pentru implementarea “soluțiilor verzi (Nature Based Solutions)”, confluențe fluviu – râu tributar și, respectiv, fluviu – mare, zona cu ostroave, zona cu un curs ramificat, zona cu meandre, inclusiv rectificări, zona cu brațe alimentate efemer de către fluviu, etc.

  • Determinarea evoluției proceselor naturale sub impact climatic și antropic prin realizarea de studii specifice impuse de caracteristicile morfo-sedimentare ale fluviului, cu accent pe zonele pilot selectate;
  • Studii privind consecințele posibilelor hazarde naturale sau antropice asupra mediului acvatic dunărean;
  • Delimitarea spațială a zonelor fluviale suspecte de poluare sau poluate;
  • Cunoașterea calității mediului, cu efecte directe asupra ecosistemelor caracteristice;
  • Monitorizarea gradului de poluare și studiul impactului asupra Dunării;

Parteneri:

Pin It on Pinterest