Proiecte

GEOBIOECOMAR- Identificarea şi investigarea zonelor cu posibil risc privind emisiile în atmosferă de gaze cu efect de seră, din zona de şelf a Mării Negre şi zona de vărsare a Dunării, utilizând metode geochimice, geologice şi geofizice complexe

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Drd. Vasile-Sorin Balan, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 01.02.2019
Data finalizării: 31.12.2022

GEOBIOECOMAR- Identificarea şi investigarea zonelor cu posibil risc privind emisiile în atmosferă de gaze cu efect de seră, din zona de şelf a Mării Negre şi zona de vărsare a Dunării, utilizând metode geochimice, geologice şi geofizice complexe

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul vizează identificarea zonelor cu emisii ridicate de metan în atmosferă din masa apei de suprafață, în relație cu cantitatea eliberată din sedimente, dispersată în colana de apă și emisă în atmosferă în diferite zone ale Mării Negre. De asemenea, proiectul urmărește identificarea factorilor de risc ce decurg din emisiile bruște și de mare intensitate, cu rol important în evaluarea răspunsului climatic la emisiile bruște din zonele de mică adâncime și rezervoarele de gaz-hidrați.

  • Abordarea interdisciplinară combinată și integrarea tuturor metodelor de achiziție de date geologice, geochimice și geofizice marine, pentru a crea, în urma achiziției, procesării și interpretării datelor, un flux de lucru optim necesar aplicării acestei metodologii în domeniul hazardelor naturale marine, atât pe plan intern cât și internațional. Este vizată aplicarea mai specifică în industria de petrol și gaze, energii alternative și minerit subacvatic, unde este necesar ca aceste zone să fie investigate cu mare atenție, din cauza riscurilor ce pot apărea în timpul activitățile de explorare – exploatare;
  • Investigații detaliate pentru determinarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în coloana de apă și emisiile acestora atât la interfața sediment – apă, cât și la interfața apă atmosferă;
  • Elaborarea unor hărți detaliate, combinate (cu informațiile privind fiecare metodă de achiziție în parte), cu evidențierea unor zone cu posibil risc datorat prezenței unor importante acumulări de gaze, cât și a unor zone cu hazard tectonic în substratul submarin;
  • Realizarea de profile geologice regionale pe platoul continental românesc al Mării Negre, în baza interpretării și conversiei pofilelor seismice achiziționate și a informațiilor geologice existente, pentru evidențierea și caracterizarea din punct de vedere geologic a zonelor cu hazard natural marin;
  • Realizarea de hărți de risc pentru platoul continental al Mării Negre, cu accent pe zonele cu acumulările de gaze de suprafață și zone cu hazard tectonic;

Parteneri:

Pin It on Pinterest