Proiecte

GEOBIOECOMAR- Studiul siturilor cu emisii naturale de CO2 din Banat și Harghita în vederea aderării la rețeaua europeană ECCSEL

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Alexandra- Constanța Dudu, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 14.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Studiul siturilor cu emisii naturale de CO2 din Banat și Harghita în vederea aderării la rețeaua europeană ECCSEL

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul vizează fundamentarea științifică și tehnică necesară includerii a două situri cu emisii naturale de CO2 din Banat și Harghita, cu statut de laboratoare naturale, în rețeaua europeană de infrastructuri de cercetare din domeniul captării, transportului și stocării dioxidului de carbon (ECCSEL – European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure), precum și fundamentarea aderării GeoEcoMar la consorțiul ECCSEL. Siturile din România ar putea fi puse la dispoziția cercetătorilor din întreaga Europă pentru testarea unor metode noi de monitorizare sau pentru investigații aprofundate ale mecanismelor de migrare a CO2. Aceste tipuri de studii sunt importante pentru prevenirea potențialelor riscuri asociate stocării geologice a CO2 și pentru creșterea nivelului de siguranță asociat tehnologiei.

Proiectul este o premieră la nivel național și se integrează în strategia de extindere a ECCSEL spre estul Europei. Aderarea GeoEcoMar la consorțiul ECCSEL reprezintă o oportunitate pentru cercetarea românească din domeniul stocării geologice a CO2 și o recunoaștere a acesteia pe plan european și mondial.

  • Definirea modelului regional structural, geologic și geofizic al siturilor cu emisii naturale de CO2 selectate din Banat și Harghita, cu evidențierea mecanismelor de migrare a CO2 către suprafață;
  • Delimitarea zonelor efective de studiu al impactului emisiilor naturale de CO2 pe care se vor putea testa noi metode de monitorizare în cadrul ECCSEL;
  • Realizarea modelelor geologice și geofizice la scara locală a siturilor selectate;
  • Studiul geoecologic multidisciplinar al siturilor selectate;
  • Elaborarea foii de parcurs pentru aderarea la ECCSEL, cu evidențierea etapelor, documentelor și surselor de finanțare necesare;

Parteneri:

Pin It on Pinterest