Proiecte

GEODEMAN- Cercetări geologice şi geoecologice în sistemul Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră pentru evidențierea şi valorificarea potențialului acestuia – Contribuții la Strategia de Dezvoltare Inteligentă a României

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Dr. Ing. Gabriel Ion, CS I
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 10 luni
Data începerii: 01.03.2018
Data finalizării: 31.12.2018

GEODEMAN- Cercetări geologice şi geoecologice în sistemul Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră pentru evidențierea şi valorificarea potențialului acestuia – Contribuții la Strategia de Dezvoltare Inteligentă a României

Acronim: GEODEMAN

Proiectul a vizat realizarea de cercetări privind acumulările metanului biogen și formarea hidraților de metan din sedimente în zona economică exclusivă a României la Marea Neagră, cu accent asupra implicațiilor geo-climatice și ecologice.

  • Conturarea zonelor cele mai active din punctul de vedere al emisiilor de metan din sedimentele ce pot avea legătură cu prezența hidraților de metan;
  • Cuantificarea, în cel puțin câteva locuri, a fluxul de metan din aceste iviri (seeps);
  • Corelarea elementelor structurale cunoscute (în principal falii, dar și elemente ce țin de morfologia fundului de mare) cu ivirile de metan și conexiunea acestora cu acumulări locale de clatrați (identificați prin anomalii de tip Bottom Simulating Reflectors – BSR);
  • Realizarea unui model 3D de distribuție spațială a hidraților de metan în zona economică exclusivă, cu o detaliere la limita zonei de stabilitate a hidraților – GHSZ;
  • Realizarea unor modele geologice conceptuale cu privire la legătura dintre ivirile de metan la nivelul fundului de mare și prezența anomaliilor de tip BSR, a clatraților;
  • Evaluarea impactului geo-climatic și ecologic al cuplului metan biogen și clatrați;

Parteneri:

Pin It on Pinterest