Proiecte

GEODEMAN- Cercetări multidisciplinare (sedimentologice, geochimice și paleo-biologice) ale intervalelor anoxice din arealul carpato-ponto-danubian și potențial de hidrocarburi

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Dr. Andrei Briceag, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 10 luni
Data începerii: 10.03.2018
Data finalizării: 16.12.2018

GEODEMAN- Cercetări multidisciplinare (sedimentologice, geochimice și paleo-biologice) ale intervalelor anoxice din arealul carpato-ponto-danubian și potențial de hidrocarburi

Acronim: GEODEMAN

Proiectul a vizat realizarea unor cercetări multidisciplinare ale intervalelor anoxice din arealul carpato-ponto-danubian necesare pentru punerea în evidență a potențialului de hidrocarburi.

  • Identificarea evenimentelor anoxice ce au avut loc în Cretacic și Terțiar, inclusiv PETM (Evenimentul anoxic de la limita Paleocen/Eocen, cunoscut și sub numele de Interval de Maxim Termal) din arealul carpato-ponto-danubian, în baza analizei unor succesiuni reprezentative;
  • Investigații detaliate in-situ ale unor succesiuni în care aflorează depozite oligocen-miocen inferioare din țara noastră, necesare pentru observarea modificărilor care au avut loc în timpul tranziției de la un mediu oxic (Eocenul superior) la unul anoxic (Oligocenul inferior), precum și pentru evidențierea intervalelor intermediare (dizoxice) din Oligocenul superior și Miocenul inferior;
  • Evidențierea modificărilor climatice din Cretacic și Terțiar în baza fluctuațiilor de microfosile (în special alge calcaroase coccolithophyceae, precum și ostracode și foraminifere) și a unor analize geochimice specifice (izotopi 18O și 13C, n-alkali);
  • Investigații asupra mâlurilor sapropelice din bazinul Mării Negre (în carote prelevate de pe șelful continental românesc) și observații asupra modificărilor sedimentologice, paleo-microfaunistice și nannofloristice concomitente cu instaurarea anoxicității în cel mai mare bazin anoxic din lume, Marea Neagră;

Parteneri:

Pin It on Pinterest