Proiecte

GEODEMAN- Evaluarea impactului generat de schimbările globale și intervențiile antropice asupra calității mediului dunărean, cu evidențierea evoluției morfo-sedimentologice a albiei Dunării, în principal în sectoarele cu dificultăți de navigație

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Dr. Albert Scrieciu, CS II
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 12 luni
Data începerii: 01.01.2018
Data finalizării: 31.12.2018

GEODEMAN- Evaluarea impactului generat de schimbările globale și intervențiile antropice asupra calității mediului dunărean, cu evidențierea evoluției morfo-sedimentologice a albiei Dunării, în principal în sectoarele cu dificultăți de navigație

Acronim: GEODEMAN

Proiectul a urmărit investigarea complexă a sectorului românesc al Dunării în vederea fundamentării unor studii specifice în sectoarele cu dificultăți de navigație. Obiectivul său principal a fost studierea zonelor critice pentru navigație: delimitare, caracterizare morfo-sedimentară, procese hidrodinamice, bilanț de apă și sedimente, modelare, turbiditate;

  • Întocmirea de studii geologice, geoecologice și biologice în vederea determinării proceselor morfo-sedimentologice și a impactului antropic, prin efectuarea de analize specifice de laborator, realizate pe probe de sediment prelevate la interfața apă-sediment (bodengreifer), cât și din profunzime (carote);
  • Determinarea schimbărilor hidrodinamice din albia fluviului, prin efectuarea de măsurători geofizice (măsurători pentru determinarea debitelor de apă și a vitezei de curgere, măsurători batimetrice, măsurători de turbiditate);

Parteneri:

Pin It on Pinterest