Proiecte

PN23300101 – Gestionarea şi monitorizarea mediului marin, parte a strategiei naţionale de evidenţiere a schimbărilor climatice regionale şi globale pe platoul continental românesc al Mării Negre: o analiză complexă pe baza Elaborării hărţilor geologice, geofizice, biologice şi geochimice la scara 1:50.000

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Ing. Habil. Mihaela-Carmen Melinte, CSI
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300101 – Gestionarea şi monitorizarea mediului marin, parte a strategiei naţionale de evidenţiere a schimbărilor climatice regionale şi globale pe platoul continental românesc al Mării Negre: o analiză complexă pe baza Elaborării hărţilor geologice, geofizice, biologice şi geochimice la scara 1:50.000

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul propus are ca principale obiective gestionarea și monitorizarea mediului marin în contextul schimbarilor antropice și climatice, zona de interes fiind nordul Platoului continental al Marii Negre, spre granița maritimă cu Ucraina. Extremitatea nordică a părții românești a Mării Negre este importantă economic și din punct de vedere geo-strategic, fiind și cea mai puțin cuoscută zonă din arealul maritim al României. Proiectul va furniza date de interes ştiinţific şi economic, de exemplu – existenţa resurselor din mediu marin (inclusiv biologice, sedimentologice – nisipuri, calcare aflate la diverse adâncimi), concentraţii de minerale grele, date referitoare la poluarea existentă în zonă, precum și modificări genetice (pe baza analizelor de ADN a organismelor marine) sub presiunea antropică și climatică. Datele geofizice vor implica descifrarea substratului marin (geomorfologie, batimetrie), dar și posibile obiecte metalice îngropate, modificări geomorfologice. Se va folosi pentru prima dată în România tehnologia – backscattering (ca principal indicator al variabilității fizice a sedimentelor superificiale ale bazinului marin), vor fi studiate caracteristicile geochimice ale sedimentelor superficiale (conținut în materie organică, carbonat de calciu, metale grele, etc.), diversitatea și abundența viețuitoarelor bentonice. Scopul final al  proiectului este buna gestionare a platoului continental românesc al Mării Negre, fiind realizate hărți oceanografice scara 1:50 000 – hărți digitale cu multe niveluri de informație (strate în limbaj Sistem Geografic Informațional – GIS). Aceste produse reprezintă hărți de bază pentru realizarea unei planificări spațiale a șelfului românesc al Mării Negre. Avand in vedere ca actualul Proiect Nucleu se va desfasura pe  parcursul a 4 ani, iar zona investigata va fi cea nordică, se va realiza și monitorizarea din punct de vedere geo-ecologic. Vor fi utilizate tehnici și metodologii inovative. În final, se va realiza o baza de date pentru partea de nord a Platoului continental al Marii Negre.

  • Elaborarea hărţilor oceanografice la scara 1:50.000 în partea de nord a platoului continental românesc al Mării Negre. Hărțile finale (produse ale acestui proiect) vor fi realizate digital și vor conține informaţii geologice, geofizice, geoecologice, chimice și biologice în perimetrele selectate. Se vor elabora documentaţii geologice, sedimentologice, seismoacustice, batimetrice şi geoecologice în vederea aprofundării cunoaşterii proceselor de sedimentogeneză a structurilor adânci, a zonelor poluate, etc.
  • Gestionarea resurselor din partea de nord a platoului continental românesc al Mării Negre, prin analiza elemenelor biotice și abiotice – delimitarea habitatelor specifice ecosistemelor și cunoașterea structurii și funcționării ecosistemelor caracteristice pentru a asigura valorificarea lor – condiţiile protejării factorilor ambientali, precum și analiza caracteristicilor sedimentelor superficiale, a compozitiei și calităţii acestora pentru inventarierea resurselor abiortice.
  • Monitorizarea părții de nord a platoului continental românesc al Mării Negre. În decursul celor 4 ani de derulare a proiectului, se vor monitoriza: nivelul poluanților în substratul marin și în coloana de apă (metale grele, Hg, obiecte de plastic), obiecte metalice scufundate/îngroapate și fluctuațiile parametrilor fizico-chimici (pH, temperatură, oxigen dizolvat, gaze cu efect seră – fluctuații în sedimente și în coloana de apă).
  • Realizarea unei baze de date care să permită corelarea la nivel de bazin. Baza de date va facilita atât corelarea interdisciplinară a datelor geofizice, geologice, ecologice, chimice, biologice, permițând astfel abordarea integrată a problematicii vizate, cât și corelarea cu date similare la nivel de bazin, regional şi european.

Parteneri:

Pin It on Pinterest