Proiecte

DANS: Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS – RI

Acronim: DANS
Responsabil: Prof. Adrian Stănică, CS II
Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, INCDSB
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Durata: 12 luni
Data începerii: 07.05.2018
Data finalizării: 06.05.2019

DANS: Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS – RI

Acronim: DANS
  • Pregătirea participării României, în calitate de coordonator,  la dezvoltarea infrastructurii distribuite paneuropene DANUBIUS-RI prin realizarea aplicației de Proiect Major de Fonduri Structurale pentru componenta românească a DANUBIUS-RI (Nucleul Central, Centru de Date și Supersite-ul Delta Dunării).
  • Dezvoltarea componentei românești a DANUBIUS-RI are ca efecte: studiul aprofundat al proceselor care influențează evoluția ecosistemelor din zonele umede – fluviu, deltă/ lagune, zone costiere și marea aflată sub influența fluviilor; dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere ce va sprijini creșterea economică durabilă în sistemul Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră, protejând în același timp biodiversitatea și ecosistemele naturale caracteristice; programe de masterat, doctorat și post-doctorat, în colaborare cu universități din întreaga Europă; conferințe, cursuri de formare specializate, ateliere de lucru, școli de vară, etc.; e-learning și programe educaționale ecologice destinate comunităților locale;
  • Analiza stadiului de dezvoltare al infrastructurii distribuite DANUBIUS–RI și corelarea rezultatelor cu definirea componentelor românești – Nucleul Central, Centrul de Date și  Supersite-ul Delta Dunării;
  • Analiza fezabilității acestor componente și elaborarea documentației tehnico-economice, realizarea studiilor de specialitate și analiza impactului economic, social și de mediu pe care dezvoltarea componentelor Supersite și Nucleu Central le poate avea asupra cadrului natural din Rezervația Biosferei Delta Dunării;
  • Elaborarea Agendei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare luând în considerare următoarele: prioritățile agendei strategice a proiectului DANUBIUS–RI, definite în cadrul DANUBIUS–PP; capacitatea și perspectivele de dezvoltare ale comunității științifice românești în contextul infrastructurii paneuropene DANUBIUS;
  • Pregătirea aplicației pentru accesarea Fondurilor Structurale aferente construirii componentelor românești ale DANUBIUS-RI (Nucleu Central, Centru de Date și Supersite-ul Delta Dunării), care constă în realizarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare, a Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic de execuție; organizarea de ședințe de lucru cu membrii comunității științifice naționale și internaționale, în scopul asigurării suportului tehnic și științific necesar dimensionării agendei naționale de CDI și dezvoltării componentelor românești ale DANUBIUS-RI;
  • Organizarea de evenimente de promovare/ diseminare, în scopul pregătirii comunității științifice naționale și internaționale pentru utilizarea eficientă a infrastructurii distribuite DANUBIUS-RI; realizarea unui sistem de e–management pentru exploatarea resurselor dezvoltate de către comunitatea științifică națională;

Parteneri:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Academia Română, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Pin It on Pinterest