Proiecte

DELMAR- Evaluarea presiunilor naturale și antropice asupra ariilor marine protejate, pentru o mai buna gestionare durabilă a resurselor

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Tatiana Begun, CS I
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Durata: 24 luni
Data începerii: 04.01.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Evaluarea presiunilor naturale și antropice asupra ariilor marine protejate, pentru o mai buna gestionare durabilă a resurselor

Acronim: DELMAR

Proiectul și-a propus să răspundă la câteva întrebări importante legate de managementul performant și de gestionarea adaptivă a ariilor protejate de pe litoralul românesc, cum ar fi: Cât de mult știm despre vulnerabilitatea și rezistența ecosistemelor AMP? Care sunt presiunile naturale și socio-economice exercitate asupra AMP? Cum evoluează sistemele? Care sunt beneficiile oferite de AMP în anumite sectoare ale “economiei albastre”.

În conformitate cu obiectivele globale convenite în temeiul Convenției privind diversitatea biologică, numărul de zone marine protejate (AMP) este în creștere rapidă, dar beneficiile socio-economice generate de acestea rămân dificil de prezis și sunt încă în dezbatere. Provocarea constă în a demonstra utilizatorilor ”economiei albastre” că AMP sunt instrumente esențiale pentru protejarea, menținerea și îmbunătățirea ecosistemele marine și de a-i asigura că zonele marine protejate pot oferi societății servicii ecosistemice optime și durabile. Proiectul a propus măsuri pro-active de conservare,  necesare pentru atingerea „stării favorabile de conservare” a speciilor și habitatelor și a „stării ecologice bune” a întregului ecosistem marin. Obținerea de date noi din teren, conform principiilor politicilor UE (DCA, DCSM, etc), a contribuit la elaborarea evaluării presiunilor ecologice asupra AMP și la stabilirea stării serviciilor ecosistemice.

  • Evaluarea și îmbunătățirea programului de monitorizare pentru a oferi date și informații suficiente, care să permită elaborarea programului de măsuri destinat atingerii stării ecologice bune în AMP până în 2020;
  • Evaluarea stării ecologice a ecosistemului din AMP;
  • Stabilirea tendințelor de evoluție a ecosistemului din AMP;
  • Adoptarea și armonizare metodelor de monitorizare a habitatelor bentale;
  • Stabilirea și evaluarea obiectivelor de conservare din AMP;
  • Evaluarea presiunilor naturale și socio-economice exercitate asupra AMP;
  • Evaluarea beneficiilor pe care AMP le pot aduce sectoarelor din “economia albastră”;
  • Îmbunătățirea și punerea în aplicare a planurilor de management MPA;
  • informarea și cointeresarea factorilor de decizie și a populației locale;
  • Publicarea şi diseminarea rezultatelor obținute.

Parteneri:

Pin It on Pinterest