Proiecte

DELMAR- Evaluarea complexă, calitativă şi cantitativă a modificărilor ecologice determinate de rectificarea meandrelor braţului Sfântu Gheorghe şi elaborarea unui program de măsuri de reabilitare a mediului aflat sub influenţa acestora

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Laura Georgeta Duțu, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 22 luni
Data începerii: 01.03.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Evaluarea complexă, calitativă şi cantitativă a modificărilor ecologice determinate de rectificarea meandrelor braţului Sfântu Gheorghe şi elaborarea unui program de măsuri de reabilitare a mediului aflat sub influenţa acestora

Acronim: DELMAR

Studiu complex, morfologic, hidrologic, sedimentologic și ecologic al zonelor afectate de modificări antropice produse în Delta Dunării, cu accent asupra meandrelor rectificate ale brațului Sfântu Gheorghe și asupra zonelor depresionare învecinate. Proiectul vizează evaluarea calitativă și cantitativă a efectelor activităților umane asupra biodiversității zonei prin studiul biocenozelor și calității apei și a sedimentelor, cuantificarea impactului de mediu al activităților antropice reprezentate de rectificările meandrelor brațului Sfântu Gheorghe și construirea unui plan de măsuri de reabilitare a mediului aflat sub influența acestora.

  • Studiul stării actuale a meandrelor rectificate ale brațelor Sf. Gheorghe din Delta Dunării și a zonelor învecinate acestora din punctul de vedere al proceselor hidro-sedimentare și morfologice;
  • Evaluarea calitativă și cantitativă a efectelor activității umane asupra biodiversității, prin studiul biocenozelor și a calității apei și a sedimentelor;
  • Cuantificarea impactului de mediu al activităților antropice reprezentate de rectificările meandrelor brațului Sfântu Gheorghe și elaborarea  unui plan de măsuri de reabilitare a mediului aflat sub influența acestora;

Parteneri:

Pin It on Pinterest