Proiecte

DELMAR- Mişcarea scoarței terestre și evoluții paleogeografice asociate produse în Holocen în zona Deltei Dunării și zona costieră – Instrumente pentru fundamentarea științifică a managementului integrat al zonei costiere și a Rezervației Biosferei Delta Dunării

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Ing. Radu George Dimitriu, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 24 luni
Data începerii: 04.01.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Mişcarea scoarței terestre și evoluții paleogeografice asociate produse în Holocen în zona Deltei Dunării și zona costieră – Instrumente pentru fundamentarea științifică a managementului integrat al zonei costiere și a Rezervației Biosferei Delta Dunării

Acronim: DELMAR

Proiectul și-a propus să abordeze interdisciplinar studiul intervalului de timp corespunzător Holocenului, adică aproximativ ultimii 11.700 de ani, plecând de la prezumția că doar prin descifrarea trecutului și studiul situației din prezent este posibilă predicția evoluției viitoare a acestora. Principalele ținte urmărite în cadrul proiectului sunt: determinarea regimului geodinamic actual al zonei de coastă și zonei deltaice, precum și a variației actuale a nivelului mediu al mării; studiul structurii și conținutului cuverturii sedimentare holocene, în vederea evidențierii și descifrării modificărilor paleogeografice produse în trecutul recent.

  • Introducerea în practica curentă de cercetare a structurii cuverturii sedimentare a Deltei Dunării, dar și a altor bazine sedimentare, a unor instrumente noi. Comandarea și punerea în funcțiune a unui sistem de carotaj cu percuție capabil să preleveze carote continue până la adâncimea de 15 m, a unui detector electromagnetic de metale, împreună cu setul complet de antene, capabil să fie utilizat în prospectarea geofizică atât pe uscat, cât și în mediu subacvatic, până la adâncimea de 60 m, tractat de o navă sau manipulat de un scafandru.
  • Instruirea personalului tânăr în cadrul unui curs intensiv numit ”Instruire teoretică și practică privind sistemele GNSS și prelucrarea observațiilor satelitare”, ceea ce a permis inițierea procesului de procesare avansată și valorificare a datelor de poziționare furnizate de stațiile GNSS permanente ale rețelei geodinamice GeoPontica, cu consecinte imediate asupra studiului deformărilor suferite de crusta terestră în zona deltei și zona costieră. Odată cu finalizarea instruirii privind sistemele GNSS și prelucrarea observațiilor satelitare, procesarea datelor înregistrate în reţeaua GeoPontica a devenit o activitate permanentă a cercetătorilor GeoEcoMar. Din vara anului 2017, această activitate s-a extins, în procedura de calcul fiind luate și stații GNSS permanente ale rețelei ROMPOS aflată în administrarea ANCPI. Cu ocazia punerii în funcțiune a sistemului de carotaj cu percuție, mai mulți specialiști ai GeoEcoMar au parcurs un curs practic de instruire în utilizarea acestuia, iar alții au fost instruiți ulterior în decursul campaniilor de teren.
  • Investigarea complexă a unor situri de interes situate pe suprafața Deltei Dunării. În decursul proiectului de cercetare, au fost organizate trei expediții de colectare de probe geologice și cercetări geofizice din zone atent selecționate, toate situate pe suprafața Deltei Dunării. Două dintre aceste expediții au implicat utilizarea navei de cercetare a domeniului fluvial și maritim-costier ”Istros”, zonele investigate complex fiind situate la Halmyris (Murighiol), Taraschina (Mila 23), Caraorman, Litcov și Răducu. O a treia expediție s-a realizat pe uscat, siturile investigate fiind situate la Halmyris (Murighiol) și Ad Stoma (Dunavățul de Jos);
  • Consolidarea si extinderea colaborării instituționale cu specialiștii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) din Tulcea, ceea ce a permis realizarea de studii complexe ale siturilor Taraschina (Mila 23), Halmyris (Murighiol) și Ad Stoma (Dunavățul de Jos), precum și Protocolul de Colaborare și schimb de date convenit cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a permis includerea în procesarea datelor GNSS și a informațiilor furnizate de stații ale rețelei ROMPOS.

Parteneri:

Pin It on Pinterest