Proiecte

DELMAR – Monitorizarea interdisciplinară a calităţii ecosistemelor acvatice din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie în vederea evaluării influenţei factorilor naturali și antropici asupra evoluţiei proceselor hidro-sedimentare şi a estimării riscurilor de mediu

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Irina Catianis, CS III
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 22 luni
Data începerii: 07.03.2016
Data finalizării: 08.12.2017

DELMAR – Monitorizarea interdisciplinară a calităţii ecosistemelor acvatice din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie în vederea evaluării influenţei factorilor naturali și antropici asupra evoluţiei proceselor hidro-sedimentare şi a estimării riscurilor de mediu

Acronim: DELMAR

Proiectul a vizat caracterizarea și evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie, realizată prin monitorizarea periodică și estimarea tendinței de evoluție a calității ecosistemelor aflate sub impactul factorilor naturali și antropici, în scopul evaluării și predicției proceselor hidro-sedimentare și a riscurilor de mediu din regiune (zonă cu mare importantă ecologică, dar mai puțin dezvoltată socio-economic).

  • Actualizarea și extinderea bazei de date necesară pentru caracterizarea stării de calitate (apă și sedimente);
  • Caracterizarea și identificarea tendinței de evoluție a condițiilor ecologice (fizice, chimice și biologice) din perimetrele investigate (Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoe);
  • Evaluarea stării actuale a calității factorilor de mediu (apă, sedimente lacustre, surse de contaminare);
  • Identificarea tendinței de evoluție de ansamblu a ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoe, aflate sub influența aportului danubian (lichid si solid) și a substanțelor poluante asociate;
  • Realizarea de măsurători periodice și sistematice ale parametrilor fizico-chimici și chimici pentru apa de suprafață;

Parteneri:

Pin It on Pinterest