Proiecte

DELMAR- Promovare şi educaţie în domeniul Ştiinţelor Pământului: implementarea unui program dedicat învăţământului şi publicului larg

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Antoneta Seghedi, CSI
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 20 luni
Data începerii: 15.03.2016
Data finalizării: 08.12.2017

DELMAR- Promovare şi educaţie în domeniul Ştiinţelor Pământului: implementarea unui program dedicat învăţământului şi publicului larg

Acronim: DELMAR

Proiectul a avut ca obiectiv protejarea şi valorificarea patrimoniului geologic şi arheologic naţional, aflat sub impact antropic, prin creşterea gradului de cunoaştere, cât și propunerea de măsuri de protecţie, de promovarea Ştiinţelor
Pământului şi ale vieţii, inclusiv prin intermediul educaţiei de mediu. Scopul principal al proiectului a fost educaţia preuniversitară şi alfabetizarea geologică a publicului larg, oferind şi activităţi educative în domeniul geologiei pentru studenţii facultăţilor de profil. Proiectul a implicat elaborarea unui program educativ structurat sub forma a trei
pachete: educaţie şcolară, stagii pentru studenţii facultăţilor cu profil geologic şi ”alfabetizarea” științifică a publicului larg. Prima fază a proiectului a constat în elaborarea programului de activităţi pentru o perioadă de doi ani, realizarea
materialelor de promovare, precum şi încheierea protocoalelor de parteneriat cu instituţiile interesate de activităţile propuse în proiect. Programul educativ a inclus trei proiecte, cu mai multe tipuri de activităţi pentru fiecare proiect, elaborat în funcţie de categoria de public ţintă: proiectul “Ora de geologie” pentru elevi; un proiect de stagiu
pentru studenţi; un proiect de popularizare a geologiei pentru publicul larg (care a cuprins conferinţe pentru publicul larg, propuneri de excursii geologice şi organizare de evenimente de tip “Şcoala altfel”, “Săptămâna geologiei”, “Ziua porţilor deschise”, ateliere pentru elevi şi preşcolari). În cursul fazelor 2-3 ale celor trei proiecte, au fost
derulate în paralel activităţi de diseminare (prin participarea la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale şi publicarea de lucrări ştiinţifice).
Popularizarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului a inclus şi realizarea unei expoziţii itinerante, pentru promovarea faunei fosile cretacic superioare din Bazinul Haţeg (în faza suplimentară 4).

  • Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei asupra domeniilor şi problematicilor ştiinţelor pământului, care constituie obiective de cercetare ale GeoEcoMar, în contextul lipsei educaţiei geologice în şcoli, în scopul creşterii responsabilităţii pentru protecţia mediului natural;
  • Implicarea GeoEcoMar în activităţi de educaţie în învăţământul primar şi secundar, dar şi al publicului larg, prin elaborarea unui program educativ dedicat;
  • O implicare mai largă a institutului în educaţia geologica din învăţământul superior, prin elaborare de proiecte de stagiu pentru studenți;
  • Conştientizarea asupra domeniilor actuale prioritare în ştiinţele pământului (schimbări climatice, hazarduri naturale, ecologie, probleme ambientale ale sistemului Dunăre -Delta Dunării – Marea Neagră, poluare, arii protejate terestre şi marine, etc.), dar şi asupra domeniilor generale ale ştiinţelor pământului: tectonica plăcilor,
    vulcanism, cutremure, resurse naturale, etc.;
  • Popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale institutului în domeniul poluării, ecologiei, hazardelor naturale, CCS, ariilor protejate, etc.;
  • Creşterea vizibilităţii GeoEcoMar, ca instituţie preocupată de formarea generaţiilor viitoare şi de transferarea către publicul larg a rezultatelor cercetării ştiinţifice;

Parteneri:

Pin It on Pinterest