Proiecte

DELMAR- Studii geofizice, ambientale și inginerești pentru dezvoltarea patrimoniului natural și cultural național (studiu de caz – cursul Dunării și Delta Dunării), inclusiv investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului

Acronim: DELMAR
Responsabil: Dr. Sorin Anghel, CSII – Șef colectiv
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 24 luni
Data începerii: 04.01.2016
Data finalizării: 18.12.2017

DELMAR- Studii geofizice, ambientale și inginerești pentru dezvoltarea patrimoniului natural și cultural național (studiu de caz – cursul Dunării și Delta Dunării), inclusiv investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului

Acronim: DELMAR

Proiectul a vizat investigarea geofizică foarte detaliată a zonelor submerse aparținând mai multor situri arheologice situate pe malul Dunării (Aegyssus, Capidava, Turris, Sucidava, Axiopolis, Castravita, Desa etc), respectiv a acelota situate in Delta Dunării (Halmyris, Salsovia, Troemsis, etc), care acoperă practic toate epocile perioadei antice din punct de vedere istorico și Siturile au cuprins monumente arheologice variate ca tipologie şi cronologie, ilustrând etapele evoluţiei istorice şi topografice a cetăţiilor, majoritatea dintre ele fiind porturi la Dunăre. Studiile geofizice efectuate in zona submersă au fost utile pentru săpăturile arheologice ce urmează a fi executate pe uscat, oferind o imagine mai bine definită asupra continuității vestigiilor antice (ziduri, structuri portuare) în zonele submerse. În cazul siturilor din Delta Dunării, dar și a celor situate pe cursul Dunării, lucrarile geofizice (magnetometrice si electrometrice) au avut ca obiectiv identificarea surselor de poluare antropică a solului și subsolului, ce pot fi reprezentate de structuri contemporane construite în zona siturilor, de eventuale conducte, care pot traversa aceste asezări și, nu in ultimul rând, de posibile pene de poluare existente în zona siturilor aflate în imediata vecinatate a unor poluatori industriali, ce ar putea degrada structurile antice ingropate. Pentru a elimina cât mai multe dintre anomaliile generate de factori poluanți antropici (construcții îngropate de vârstă recentă, conducte, zone poluate cu petrol etc), a fost necesar să se realizeze cercetări cu utilizarea softul GMsysv, a modelelor 3D si 2D corespunzatoare anomaliilor generate de factori poluanți existenți în siturile arheologice. Metodele propuse pentru cercetare geofizică în zona submersă au fost cele magnetometrice, seismoacustice (side scan sonar), respectiv, cele electrometrice. Studiile geofizice s-au desfășurat în zona fluviatilă și lacustră adiacentă fiecarui sit arheologic. Primele lucrări realizate au fost cele topografice, cu ajutorul cărora a fost transpus în teren scheletul rețelelor de achizitie a datelor de teren,  la aceasta operațiune participând și arheologi. Lucrările de achiziție a datelor au demarat pornind de la rețeaua topografică de sprijin proprie fiecarui sit, iar cartarea geofică a început cu măsurătorile batimetrice, urmate de măsurători magnetometri și terminând cu lucrările electrometrice. Anterior acestora, au fost realizate studii de susceptibilitate magnetică pe eșantioane de rocă, cărămidă, mortar etc, necesare calibrării metodei magnetometrice. Ulterior efectuării acestor studii, au fost realziate scufundări în zonele de interes pentru a marca in-situ, filma și fotografia eventualele vestigii descoperite. GeoEcoMar dispune de echipamente de scufundare, fotografiere și filmare subacvatică.

 • Măsurători geofizice, magnetometrice, electrometrice și seismoacustice a unor suprafeţe variabile submerse situate în zona adiacentă cetăților antice (Capidava, Durostorum, Noviodunum, Carsium, Pacuiul lui Soare etc), poziționate pe aria de dezvoltare a complexului fluvial Dunăre – Delta Dunării. Investigarea geofizică a fost corelată cu sondajele arheologice efectuate pe uscat, în vederea stabilirii continuității structurilor arheologice în zona submersă, respectiv, furnizarea unor criterii obiective de interpretare a anomaliilor geofizice identificate în ariile scufundate. Pentru a obține o imagine cât mai fidelă a vestigiilor antice scufundate, a fost necesară efectuarea de studii geofizice complexe care să elimine efectele poluării antropice a solului (ziduri aparținând unor construcții recente, conducte care traversează aceste situri, pene de poluare a solului în cazul siturilor aflate în vecinatatea unor poluatori industriali, etc), astfel încât anomaliile generate de astfel de surse să poată fi excluse din procesul de interpretare a datelor.

              Obiectivele specifice :

 • Cercetările geofizice în zonele submerse prin intermediul măsurătorilor magnetometrice, electrometrice și seismoacustice de foarte mare detaliu şi de ultra-detaliu;
 • Cartarea geofizică cu măsurători magnetometrice și seismoacustice fluviale și lacustre, urmată (în sectoarele de interes evidențiate) de măsurători electrometrice;
 • Cercetarea magnetometrică lacustră și fluvială executată cu echipamente geofizice de ultima generație (magnetometru cu cesiu diferenţial marca Geometrics, modele G882-an de fabricatie 2015), în rețele de observație cu densitate variabilă a profilelor (20-50m);
 • Determinarea eventualelor surse de poluare antropică din cadrul siturilor arheologice cu ajutorul magnetometrelor protonice diferenţiale şi nediferenţiale Geometrics, modelelor G856-AX, clasă de precizie 0.1 nT), în rețele de observație 20/20 m, cu o distanță între stații cuprinsă în intervalul 1-2.5m;
 • Dispozitivele gradient de măsură alese în așa fel încât să facă posibilă evidenţierea cu precădere a efectelor anormale produse de surse situate în intervalul de adâncime 0-5m. Metodologia de corecţie, compensare şi validare a datelor permite conturarea precisă a efectelor anormale având axtinderi şi amplitudini minime de ordinul decimetrilor şi, respectiv, de 0.5-1.0 nT;
 • Cercetarea seismoacustică, executată anterior celei magnetometrice, prin utilizarea unui echipament SideScanSonar de ultimă generație care dispune de o bandă de scanare de până la 100m și care permite redarea in format 2D si 3D a corpurile scufundate. Fiind un echipament destinat investigațiilor marine, metodologia de lucru a fost adaptată pentru executarea de lucrări în medii lacustre si fluviale (complexul Dunăre – Delta Dunării). Achiziția de date în rețele de observație cu densitate variabilă a profilelor (20-50m);
 • Cercetarea electrometrică în zonele submerse, adiacente siturilor arheologice aflate pa malul românesc al Dunării, prin utilizarea în premieră a unui echipament electrometric de tipul Intel91, adaptat pentru investigarea mediilor submerse prin utilizarea unui stremer de 100m. Acest tip de investigație a fost necesar pentru confirmarea anomaliilor puse in evidență prin metoda magnetometrică;
 • Cercetări de susceptibilitate magnetică pe diferite probe de rocă, tencuială, materiale de construcție și ceramică provenite din situl arheologic sau zonele submerse;
 • Creșterea cunoaşterii în detaliu a ambianţei geologice în care sunt cantonate obiectivele arheologice. Studiul din punct de vedere geologic (petrografic, mineralogic, paleontologic, etc) a materialului de construcţie utilizat de antici.
 • Cercetările arheologice cu ajutorul metodologiilor clasice – lucrările de sondaj arheologic realizate exclusiv pe uscat în scopul verificării imediate a anomaliilor geofizice evidenţiate în zona submersă, a căror direcție coincide cu zidurile, străzile, pavajele etc, evidențiate pe uscat. Lucrările de sondaj de gabarit redus efectuate pentru confirmarea anomaliilor date de poluarea antropică în zona siturilor arheologice – şanţuri de prospecţiune sau decopertări parţiale ale unor sectoare de mici dimensiuni.

Parteneri:

Pin It on Pinterest