Proiecte

GEOBIOECOMAR- Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Irina Catianis, CS III
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 14.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul vizează evaluarea interdisciplinară a stării de calitate a mediului natural – apă de suprafață, sedimente, biotă – , cât și evaluarea extinderii vegetației lacustre și evidențierea fenomenelor de eroziune/acumulare) în puncte cheie din cadrul arealului deltaic, în scopul estimării impactului și riscului indus de către factorii naturali și antropici.

  • Cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul deltaic, lacustru și în zona costieră adiacentă, bazată pe studierea evenimentelor naturale sau antropice care pot avea consecințe negative asupra mediului natural (ecosisteme acvatice);
  • Studii de teren pentru cuantificarea principalilor indicatori și indici de mediu fizico-chimici și biologici ce caracterizează ecosistemele din Delta Dunării și zona costieră adiacentă, în condiții spațiale și temporale variabile;
  • Studiul stării habitatelor specifice speciilor zoo-bentice (structura comunităţilor de nevertebrate micro/macrozoobentice);
  • Studii și măsurători hidro – morfo – dinamice pe profile topo-batimetrice și ridicări topo-geodezice în anumite puncte cheie localizate de-a lungul Dunării (sectorul deltaic);
  • Cartare topo-geodezică a vegetației emerse, prezentă la suprafața apei în diferite lacuri din cadrul zonei investigate;

Parteneri:

Pin It on Pinterest