Proiecte

GEOBIOECOMAR- Cercetări interdisciplinare privind habitatele bentale și pelagice de pe platforma românească a Mării Negre, în sprijinul dezvoltării/susținerii sistemelor socio-economice şi a cunoașterii rolului lor în bioeconomie

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 14.01.2019
Data finalizării: 14.12.2022

GEOBIOECOMAR- Cercetări interdisciplinare privind habitatele bentale și pelagice de pe platforma românească a Mării Negre, în sprijinul dezvoltării/susținerii sistemelor socio-economice şi a cunoașterii rolului lor în bioeconomie

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul va răspunde la câteva întrebări importante legate de un management mai bun și de o gestionare adaptativă a spațiului și a resurselor biologice exploatabile sau importante din punctul de vedere al conservării, cum ar fi:
– Care este distribuția habitatelor bentale și pelagice în acord cu Directivele Europene, precum DCSM, DPSM şi cu cerințele de conservare și protecție?
– Cum pot fi integrate cerințele de conservare a integrității și funcționării habitatelor cu cele de dezvoltare economică sustenabilă, în acord cu principiile bioeconomiei și cele ale “Blue Growth”?
– Care este starea ecologică a habitatelor și potențialul lor socio-economic?
– Care este viitorul biotehnologiilor? Are Marea Neagră un potențial genetic unic sau valorificabil?
– Care este impactul presiunilor naturale și antropice asupra geno-fondului și fenotipurilor organismelor bentale și pelagice?
– Care este tendința privind integritatea, funcționalitatea ecosistemică și dinamica acestor habitate?

Proiectul se încadrează în strategiile Directivei Cadru pentru Apă, Directivei Habitate, Directivei Cadru privind Strategia Marină și Directivei Planificării Spațiale Maritime, contribuind la îmbunătățirea cunoașteri privitoare la distribuția și rolul habitatelor bentale și pelagice cu rol în dezvoltarea sectoarelor specifice economiei maritime ecosustenabile, precum și la planificarea spațială și exploatarea resurselor biologice sau minerale.

  • Cartarea habitatelor marine de pe platforma continentală românească a Mării Negre, în vederea construirii bazei de date spaţiale cu aplicaţii în Planificarea maritimă spaţială;
  • Evaluarea stării ecologice a habitatelor bentale şi pelagice conform cerinţelor DCSM;
  • Evaluarea şi cartarea habitatelor importante din punctul de vedere al resurselor biologice exploatabile, în vederea încurajării sectorului public şi privat din pescuit, acvacultură şi turism, domenii prioritare pentru Blue Growth;
  • Cartarea diversității genetice a speciilor bentale și pelagice și realizarea bazei de date;
  • Formarea şi creşterea competenţelor în cartarea distribuţiei speciilor şi habitatelor, dar și în planificare spaţială, prin participare la training-uri, conferinţe şi workshop-uri naţionale şi internaţionale;
  • Publicarea şi diseminarea rezultatelor obţinute în publicații științifice, către industria farmaceutică, alimentară și diversele sectoare ale economiei (navigație, dezvoltare portuară, pescuit și acvacultură etc.);

Parteneri:

Pin It on Pinterest